Što su standardni operativni postupci u intervencijama

IZVOR: http://www.standardeinsatzregel.org/de/home/was_sind_ser_/index.html U SAD-u postoje mnogo manje službenih pravilnika u vatrogastvu nego u Njemačkoj. Posebice nemaju Propise o vatrogastvu (FwDV) kao takve, a „problem”je riješen propisivanjem SOP-ova od svake pojedinačne vatrogasne postrojbe, pri čemu izrazito mogu varirati djelatnosti koje su time obuhvaćene. Kao npr.i u Njemačkoj gdje se FvDV 4 može koristiti u različitim situacijama. …

Primjena vatrogasnih sprava i opreme, Cimolino

Opisani Standardni operativni postupci interveniranja (SOPI) u mnogočemu su nam već vrlo dobro poznati budući da se i operativna obuka u RH kao i primjena vatrogasnih sprava i opreme temelji na sličnim vatrogasnim pravilima, ali važno je naglasiti da su na ovaj način,odnosno u formi SOPI oni opisani kao svojevrsni podsjetnik na sve one bitne …

Incident Command System – ICS Njemačka verzija

Analiza problema   „ Trenutna forma“, posada ili čak i pojedinac mogu utjecati na tijek intervencije Čak se i standardni zadaci mogu izvršavati na različite načine U slučajevima većeg opsega poslova, više stvari može krenuti krivim tijekom Može doći do zbrke pri izdavanju zapovijedi Vrhunac: zajednička intervencija više  ispostava/ postaja Zapovjedni se kadar specijalnih snaga …

SER – gašenje požara unutarnjom navalom

SER – GAŠENJE POŽARA UNUTARNJOM NAVALOM SADRŽAJ 1 OPĆENITO 2 SREDSTVA I OPREMA ZA INTERVENCIJE I DODJELA ZADATAKA 3 POSLOVI VEZANI UZ UNUTARNJU NAVALU 3.1. spašavanje ljudi 3.2. pretraživanje 3.3. gašenje požara 3.4. odimljavanje 3.5. ostali poslovi vezani uz unutarnju navalu 4 POSLOVI VEZANI UZ RADOVE IZVAN ZGRADE 4.1 grupa za spašavanje 4.2 osiguranje mjesta …

Uvod u izradu SOPI-a (SER) i primjer sadržaja Standard-Einsatz-Regeln SER za vatrogasnu postrojbu

Izrada Standardnih operativnih postupaka na intervencijama Stanje na dan: Izrađeno na dan: Koncept izradio: Cilj: Opis cilja i tijeka izrade SOPI-a Područje važenja: Svaka izrada SOPI-a koju je prema tim kriterijima odredio nadležni vatrogasni zapovjednik Opis pojmova: SOPI-i su standardi utvrđeni kroz suradnju za ona područja koja nisu jasno obuhvaćena propisima, a ne za područja …

SOPI – Intervencija gašenja požara

PREVEDENI RADNI MATERIJAL (NJEMAČKI) ZA IZRADU STANDARDNIH OPERATIVNIH POSTUPAKA NA INTERVENCIJAMA (SOPI) BR.1 str20/2 20.08.2008 SOPI Logo: 8 X 3 cm Raspored vozila (Arial 22, centrirano) Stanje: d.d.mm.gggg. Izrađeno: dd.mm.gggg. Odgovorna osoba: X Y ( Times New Roman 12)   Cilj: (Times New Roman, 14, podebljano) Dolazak na intervenciju u optimalnom rasporedu vozila Područje važenja: …

Američki vodič za SOPI

PREVEDENI RADNI MATERIJAL (ENGLESKI) ZA IZRADU STANDARDNIH OPERATIVNIH POSTUPAKA NA INTERVENCIJAMA (SOPI) AMERIČKI VODIĆ ZA SOP UVOD Korištenje SOP-a Vama kao zapovjedniku omogućuje nekoliko prednosti. Prvo, vaša namjera će biti proslijeđena svim pojedincima u jedinici ili posadi. Drugo, SOP-i osiguravaju dosljednost u provođenju nadzora, Vas kao zapovjednika. Treće SOP osigurava da podređeni zaposlenici ako je …

Naziv Sustav zapovijedanja kod incidenata

Sustav zapovijedanja kod incidenata ili Intervencijsko zapovjedni sustav (eng. ICS – Incident Command System). Za one koji se žele upoznati sa osnovama ICS-a, a u kontekstu već razvijenog i tzv. Next generation Incident Command System (NICS) možda će biti zanimljiv pisani – prevedeni materijal u privitku. ICS-Incident Command System