Smjernice za izradu

Pri izradi SOPI-ja moraju se uzeti u obzir slijedeći aspekti:

Referentni scenarij (tipizacija intervencije)
Obvezni postupci (pravilnici, zakoni)
Operativne mogućnosti svake jedinice
Dostupna vozila i oprema
Operativni ciljevi
Pravila struke
Mogućnosti interveniranja (osnovne i alternativne)
Minimalni standard sigurnosti i zdravlja za sve sudionike intervencije i ostale prisutne osobe
Funkcionalnost vozila i opreme nakon intervencije
Administrativne dužnosti

1 Minimalni standardi u izradi SOPI-ja:

– u pisanom su obliku

– prihvaćeni su od strane ustrojstvenih vatrogasnih jedinica

– na snazi su i aktualni

– uklopljeni su u sustav

– prihvaćeni su od strane neposrednih izvršitelja zadataka na intervenciji

– podložni su izmjenama i dopunama

SOPI-i se izrađuju od strane radne grupe (skupine). Radna grupa ne bi trebala biti prevelika zbog lakše suradnje. Slično je i kod postupka zapovijedanja, poželjna je razmjena povratnih informacija i po potrebi njihova implementacija.

a) Pisani oblik

Nepisane naputke je teško naučiti, zapamtiti i primijeniti, upravo takav način prijenosa informacija oduzima puno vremena i iziskuje puno više ljudskog napora nego što je zapravo za ispunjavanje zadatka potrebno. Može doći do prijenosa krivih informacija što nepotrebno otežava uspješnu suradnju različitih grupa unutar postrojbi ili između postrojbi.

Vatrogasne postrojbe koje sudjeluju na intervencijama trebale bi putem radnih skupina utvrditi način i tijek interveniranja. Rezultat toga su propisana rješenja donesena od autorizirane radne grupe. Sam proces nastajanja, dokumentiranja i odlučivanja omogućuje transparentnost odlučivanja prije intervencije, ali i načine postupanja za vrijeme intervencije. Time se povećava efikasnost i motiviranost, a samim time uspješnost intervencije.

Propisani načini postupanja pomažu u pripremi intervencija i služe na taj način razvoju čitavog plana intervencije. Ti načini postupanja tako dugo ne mogu biti SOPI dokle god se ne nađu u pisanom obliku.

b) Prihvaćenost unutar ustrojstvene vatrogasne jedinice

O rukovodstvu ovisi uspješnost i primjenjivost sustava tijekom intervencija

– SOPI se uspješno može koristiti u izobrazbi, jer jasno određuje tko, kada, što i zašto radi

– uvježbavanje dovodi do standardiziranih postupaka i uloga unutar interventnih grupa

– SOPI je skup vrijednosti i iskustava skupljenih na puno intervencija i vježbi od strane više vatrogasnih postrojbi različite zapovjedne vertikale.

c) Primjenjivost u svim situacijama

SOPI je potrebno uvijek, od svih i svugdje primjenjivati čime se postiže rutina u obavljanju potrebnih radnji.

– kada je u pripremi intervencije sve učinjeno kako treba, rukovoditelj se intervencije može usredotočiti na stvarno važne stvari, a to ne može ako mora odlučivati i u situacijama koje bi zapravo trebale biti propisane SOPI-ima (npr. tko će gdje zaustaviti vozilo, tko na koji način komunicira stanicama i sl).

d) Implementacija

Uvođenju SOPI-ja treba prethoditi detaljno i opsežno upoznavanje, objašnjavanje i prezentiranje:

– pri tome se nova pravila uče, a stara zaboravljaju

– najbolji je način uvođenja pozitivna reakcija kao rezultat dobrih iskustava

– pozitivna iskustva treba prenositi i objavljivati, a negativna koristiti u svrhu preinake postupka

– u svrhu poboljšanja i aktualiziranja SOPI-ja potrebna je iskrenost u analizama intervencija

Priprema za slijedeću intervenciju kroz analizu prethodne.

e) Prihvaćenost od strane neposrednih izvršitelja zadataka na intervenciji

Prihvatiti ga trebaju svi koji se nalaze na mjestu intervencije

– kako nije moguće svim snagama u svako vrijeme sve objasniti, njima je važno znati da rukovoditelj intervencije svoje odluke donosi na osnovi planiranja i promišljenih razmišljanja

– time se postiže prihvaćanje i onih odluka koje nisu odmah svima razumljive.

f) Izmjene

Promjene u okolnostima intervencija ili nove taktičke mogućnosti (nova vozila, promjena veličine snaga i sl.) mogu dovesti do potrebe za izmjenama SOPI-ja

– promjene mogu biti dugotrajan postupak, ali potreban zbog aktualizacije i samim time prihvaćenosti i primjenjivosti

– izmjene moraju biti predviđene u sustavu.