Odluka o minimalnim financijskim standardima za 2014. godinu

U nastavku članka preuzmite dokument usvojen na sjednici Vlade RH: Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini. Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje rashoda za zaposlene, te materijalne i financijske rashode u 2014. godini. 137. – 12.7