Zapisnik sa 16. izvještajne Skupštine Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske