Zakon o vatrogastvu

HRVATSKI SABOR NN 174/04 – 3011 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU Proglašavam Zakon o zaštiti i spašavanju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 26. studenoga 2004. godine. Broj: 01-081-04-3670/2 Zagreb, 30. studenoga 2004. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O ZAŠTITI …

Primjedbe i prijedlozi na nacrt prijedloga Zakona o zaštiti od požara

U privitku ovog članka preuzmite dokumenat Primjedbe i prijedlozi na nacrt prijedloga Zakona o zaštiti od požara koji Udruga profesionalnih vatrogasaca Hrvatske dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova. Primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o zastiti od pozar 2014

Prijedlog izmjena Zakona o zaštiti na radu

Komentar na Nacrt novog Zakon o zaštiti na radu s prijedlogom izmjena Članak 97. Stvarna nadležnost Predloženi stavak 1) ovog članka trebao bi glasiti: Stavak 1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i na temelju njega donesenih propisa obavlja inspektor rada tijela državne uprave nadležne za poslove inspekcije rada. Predloženi stavak 2) ovog članka trebao …

Zakon o zaštiti i spašavanju

HRVATSKI SABOR NN 174/04 – 3011 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU Proglašavam Zakon o zaštiti i spašavanju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 26. studenoga 2004. godine. Broj: 01-081-04-3670/2 Zagreb, 30. studenoga 2004. Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, v. r. ZAKON O ZAŠTITI …