Zaključak

Ciljevi koji se korištenjem SOPI-ja ostvaruju:

  • omogućavanje rješavanja intervencije u što je moguće kraćem roku
  • maksimalna optimalizacija i sinergija dostupnih resursa
  • viši stupanj efikasnosti, točnosti i profesionalnosti
  • visok stupanj sigurnosti za sve prisutne na mjestu intervencije

 

Uvođenjem SOPI-ja u praksu operativnih vatrogasnih postrojbi objedinjuju se njihova najbolja iskustva koja postaju standardi za izvršavanje zadataka na intervencijama na najbolji mogući način.

Ujednačuje se kvaliteta pružanja usluga na čitavom području na kojem su SOPI-ji u primjeni uz istovremeno omogućavanje prilagodbe postupaka posebnim lokalnim potrebama.

Ujednačuju se standardi sigurnosti i zdravlja za vatrogasce, građane i ostale službe koje sudjeluju na intervencijama.

Prikupljanje i pohrana informacija u referentnom sustavu koji može poslužiti u informativne, školske i vježbovne svrhe.

Dodatni ciljevi koji se postižu:

  • Uspostava sustava koji omogućuje jednostavnu, brzu i efikasnu razmjenu iskustava i informacija između vatrogasnih postrojbi.

Korištena literatura za izradu Smjernica za SOPI

Almassi M.: Smjernice za izradu standardnih operativnih procedura – Pula: Javna vatrogasna postrojba Pula, 2005.

INTERNET STRANICE:

 

http://www.zdruzenje-zspg.si/zspg/content.php?article.cat.15

http://www.fireleadership.gov/toolbox/documents/SOP_Workbook.pdf

http://www.feuerwehr-marburg.de/download/con%20Workshop/ENTWURF%20Erstellung%20von%20SER.pdf

http://dl.standardeinsatzregel.org/pdf/SER_Brand.pdf

http://www.standardeinsatzregel.org/de/home/was_sind_ser_/index.html

http://www.feuerwehr dagersheim.de/fileadmin/downloads/public/Brandbekaempfungsseminar_2006/Cimolino_EFS.pdf