SER – gašenje požara unutarnjom navalom

SER – GAŠENJE POŽARA UNUTARNJOM NAVALOM

SADRŽAJ

1 OPĆENITO
2 SREDSTVA I OPREMA ZA INTERVENCIJE I DODJELA ZADATAKA
3 POSLOVI VEZANI UZ UNUTARNJU NAVALU

3.1. spašavanje ljudi
3.2. pretraživanje
3.3. gašenje požara
3.4. odimljavanje
3.5. ostali poslovi vezani uz unutarnju navalu
4 POSLOVI VEZANI UZ RADOVE IZVAN ZGRADE
4.1 grupa za spašavanje
4.2 osiguranje mjesta intervencije
4.3 opskrba vodom
4.4 pripravnost autoljestve
4.5 ostale radnje
4.6 prijenosne ljestve
5 TIJEK INTERVENCIJA
5.1 zapovjedno vozilo
5.2 I navalno
5.3 II navalno (Auto cisterna)
5.4 Auto ljestva
6 KOMUNIKACIJE
7 NADZOR IZOLACIJSKIH APARATA
8 TAKTI
čKA REZERVA


SAŽETAK:

Vatrogasna postrojba
Standardni postupak intervencije
Ser. br.
Gašenje požara unutarnjom navalom
Datum zadnje izmjene
Šifra uzbunjivanja: F2
Verzija
Vozila
1 zapovjedno vozilo C- ranga (zapovjednik odjeljenja), 2 navalna vozila, 1 auto-ljestva/

 

Sustav veze Radni kanal:
• kanal veze zapovjednog vozila
Sustav veze u objektu (osnovne smjernice):
• na licu mjesta utvrditi mogućnost korištenja sustava veza objekta
• radni kanal› sektorski kanal grupe za izviđanje i za gašenje požara
• 34. kanal› kanal rukovodstva intervencije- uključuje ga i 1. voditelj odjeljenja na drugoj UKV stanici, za vrijeme dok vodi sektore izviđanja i gašenja požara
• 39. kanal› ako je u funkciji koristi ga se u sektoru grupe za gašenje požara
• treba obratiti pažnju i na eventualno postojeće sustave veza u objektu
• u izvanrednim situacijama koristiti i kanal 34.

 

Zapovjedno vozilo C-ranga
Voditelj intervencije
Opremanje vatrogasno zaštitno odijelo, vatrogasna kaciga, vatrogasne čizme, dvije prijenosne stanice veze, set ključeva, kan-lampa
Zadatak obuhvatno prikupljanje informacija, prostorno orijentiranje, izvješćivanje o situaciji, traženje pojačanja, upućivanje pojačanja

 

1. Navalno vozilo
Sektor intervencije- unutarnja navala
Opremanje Svi: vatrogasno zaštitno odijelo, vatrogasna kaciga, vatrogasne čizme, kan-lampa, prijenosna stanica veze (posada ih smije koristiti iznimno prema potrebi, t. j. u izvanrednoj situaciji), dodatno:

Voditelj odjeljenja: set ključeva, u slučaju korištenja dizala PA aparat ( maska oko vrata), u slučaju postojanja sustava veza u objektu i drugu prijenosnu stanicu veze

Navalna grupa: PA aparat ( maska na licu, bez priključenog plućnog automata), potkapa, vatrogasno uže, termo-kamera, vatrogasna sjekira, 2 kutije sa «C» cijevima i TURBOMAG mlaznicom

Vodna grupa: PA aparat (maska oko vrata), potkapa, Kapuljača za zrak za unesrećenog, termo-kamera, vatrogasna sjekira, 2 kutije sa «C» cijevima i TURBOMAG mlaznicom, ostalu opremu s obzirom na zadatak

Zadatak Voditelj odjeljenja: odrediti prilaz vozilom, odrediti nastup na intervenciji, prikupljanje informacija o događaju i situaciji, vođenje i nadziranje unutarnje navale, nadzor izolacijskih aparata, vodi intervenciju do dolaska zapovjednika odjeljenja ( C-rang zapovijedanja)

Strojar: vozač, opslužuje vatrogasnu pumpu i specijalne agregate, prema potrebi teklić voditelju odjeljenja, prema potrebi potpora pri nadzoru izolacijskih aparata

Navalna grupa: postavljanje razdjelnice, spašavanje i gašenje požara prema potrebi i pronalaženja otvora za odimljavanje

Vodna grupa: prema potrebi polaganje „B” cijevne pruge do razdjelnice, postavljanje ventilatora, grupa za spašavanje do dolaska 2. navalnog vozila, ostali zadaci prema zapovijedi

 

Auto-ljestva
2. put spašavanja
Opremanje Svi: vatrogasno zaštitno odijelo, vatrogasna kaciga, vatrogasne čizme, prijenosna stanica veze, dodatno:

Voditelj auto-ljestve: kan-lampu, vatrogasnu sjekiru, PA aparat (maska oko vrata)

Zadatak Prema zapovijedi zapovjednika odjeljenja

 

2. Navalno vozilo
Sektor osiguranja i potpore (izvana)
Opremanje Svi: vatrogasno zaštitno odijelo, vatrogasna kaciga, vatrogasne čizme, kan-lampa, prijenosna stanica veze (posada ih smije koristiti iznimno prema potrebi, t. j. u izvanrednoj situaciji), dodatno:

Voditelj odjeljenja: set ključeva

Navalna grupa: PA aparat (maska oko vrata), potkapa, , vatrogasno uže, termo-kamera, vatrogasna sjekira, 2 kutije s „C cijevima i TURBOMAG mlaznicom, oprema za zaštitu dišnih organa za spašavanje,

Vodna grupa: prema zadatku

Zadatak Voditelj odjeljenja: vodi logistiku (opskrba vodom, osiguranje prometa, opremanje grupe za spašavanje)

Strojar: vozač, opslužuje vatrogasnu pumpu i specijalne agregate, prema potrebi sprovodi osiguranje prometa

Navalna grupa: grupa za spašavanje prema FwDV7

Vodna grupa: prema zapovjedi zapovjednika odjeljenja, taktička rezerva

SOP F2 vrijedi i za sve ostale šifre uzbunjivanja, kod kojih se provodi gašenje požara unutarnjom navalom
Datum Odobrio:
( originalni potpis)

IZVOR: http://www.stadt-frankfurt.de/Feuerwehr/ausbildung/inhalt/dokumente/ser_f2.pdf