Zašto SOPI

Zašto standardni operativni postupci interveniranja (SOPI)?

Zadaća vatrogasnih postrojbi je brzo, sigurno i učinkovito djelovanje prilikom izvanrednog događaja za što je potrebno poznavati postupke rada, imati osposobljeno osoblje, adekvatnu opremu i dobru organizaciju.

Svi propisi vatrogasne struke ne ispunjavaju sve zahtjeve za učinkovitu pripremu intervencije, organizaciju samog mjesta intervencije i same postupke na intervenciji.

Iz tog je razloga dio vatrogasnih postrojbi zadržao stare ili djelomično propisao nove propise koji su, iako ne nazivani tako, ispunjavali osnovnu zamisao SOPI-ja. Ustrojavanjem se i primjenom SOPI-ja većim dijelom ne predlaže ništa odveć novo, već se promiče jednostavnost sustava.

Postoji više definicija standardnih operativnih postupaka, koje ipak u konačnici daju jedinstven smisao.

Standardne operativne postupke interveniranja (SOPI) možemo definirati kao protokol koji opisuje kako izvoditi postupke ili radnje koji nisu dovoljno detaljno opisani u službenim propisima i/ili uputama.

Pod SOPI-jima se ovdje misli na standarde i to za ona područja i postupke koji nisu jasno obuhvaćena vatrogasnim propisima, ali ne za ona područja koja su određena zakonskim okvirima, propisima i pravilima.

SOPI-ma se reguliraju situacije koje je moguće riješiti na sličan i prihvatljiv način, a potrebno ih je prilagoditi situaciji na terenu.

SOPI su također i naputci o načinu rada na organizacijskom nivou, oni bi trebali uspostaviti standardizirano postupanje jedinica na intervencijama.

˝Intervencije ipak više sliče jedne na drugu nego što se razlikuju˝

Oni predstavljaju alat za poboljšanje kvalitete razvoja, tijeka i sigurnosti na intervenciji. Pomoću njih se, na približno ujednačen način određuje tijek intervencije uzimajući u obzir specifičnosti mjesta događaja. Služe i u strukturiranju tijeka intervencije bez gubitka na kvaliteti, te u svođenju pogrešaka na najmanju moguću mjeru.

Teško je, a ponekad i nemoguće bez takvih standarda omogućiti kroz cijeli tijek intervencije, dobro i učinkovito djelovanje na intervencijama, posebice kod dužih i složenijih ili neobičnijih intervencija.

SOPI-i omogućuju izradu i provjeru osnovnih postupaka za određene situacije prije nego što se dogode.

Naravno, svaka postrojba mora propisati svoje posebne načine djelovanja ili nadopune, uzimajući u obzir specifičnosti područja na kojima djeluju i s obzirom na opremu kojom raspolažu.

Glavna je ideja standardiziranje postupaka, obuhvaćajući sve, i to na isti način za sve, omogućujući svim rukovoditeljima kako iz iste tako i iz drugih postrojbi, korištenje „zajedničkog jezika“ ili barem u što većoj mjeri „sličnog jezika“ (slične zadatke izvršavati na sličan i provjereno kvalitetan način) i zato je: potrebno koristiti standardizirane načine postupanja. To olakšava suradnju i podiže razinu kvalitete izvođenja vatrogasnih intervencija.