Što su standardni operativni postupci u intervencijama

IZVOR: http://www.standardeinsatzregel.org/de/home/was_sind_ser_/index.html

U SAD-u postoje mnogo manje službenih pravilnika u vatrogastvu nego u Njemačkoj. Posebice nemaju Propise o vatrogastvu (FwDV) kao takve, a „problem”je riješen propisivanjem SOP-ova od svake pojedinačne vatrogasne postrojbe, pri čemu izrazito mogu varirati djelatnosti koje su time obuhvaćene. Kao npr.i u Njemačkoj gdje se FvDV 4 može koristiti u različitim situacijama.

Svi propisi vatrogasne struke (FvDV) također ne ispunjavaju sve zahtjeve kod učinkovite pripreme intervencije i organizacija mjesta intervencije. Iz tog je razloga velik broj vatrogasnih postrojbi samo izdavalo daljnje propise koji su, iako ne nazivani tako, ispunjavali osnovnu zamisao SOPI-a. Ustrojavanjem i primjenom SOPI-a se na taj način ne predlaže ništa novo, već se promiče jednostavnost sustava.

SOPI su naputci o načinu rada na organizacijskom nivou, koji bi trebali uspostaviti točno određeno standardizirano postupanje jedinica u intervencijama.

„intervencije više sliče jedne drugima nego što se razlikuju˝ (Urlich Cimolino).

Teško je, a ponekad i nemoguće, bez takvih standarda omogućiti, kroz cijeli tijek intervencije dobro i učinkovito djelovanje na intervencijama, posebice kod dužih, složenijih ili neobičnijih intervencija. SOPI-i omogućuju izradu osnovnih postupaka za određene situacije prije nego što se dogode.

Naravno mora svaka postrojba propisati posebne načine djelovanja ili nadopune, uzimajući u obzir specifičnosti područja na kojima djeluju i s obzirom na opremu kojom raspolažu.

Glavna je ideja standardiziranje postupaka obuhvaćajući sve i to na isti način za sve, omogućujući rukovoditeljima iz različitih postrojbi korištenje „zajedničkog jezika”.

Potrebno je, ako je to moguće koristiti standardizirane načine postupanja. To olakšava suradnju i podiže razinu kvalitete izvođenja.

Opis općeg okvira i potrebe naputka za ustroj SOPI-a uzimajući u obzir specifičnost područja. SOPI mora obuhvaćati

– jasne zadatke rukovođenja – uključujući standardne postupke pri preuzimanju i provođenju rukovođenja

– načine prijenosa odgovornosti za voditelje sektora

– sva područja vezano uz komunikaciju, informatičku tehniku i poslove vezano uz zapovjedno mjesto

– sigurnosne uvjete na mjestima intervencija

– naputke o određivanju taktičkih prioriteta i poslova vezanih uz logistiku

– standardne postupke pokreta i razmještaja jedinica na mjestu intervencije

– opis djelokruga odgovornosti i zadaća različitih specijalnih jedinica i vozila.

Karakteristike SOPI-a su da budu

– u pisanom obliku

– službeni i opće poznati

– na snazi i aktualni

– uklopljeni u sustav

– prihvaćeni od svih.

Minimalni standardi u izradi SOPI-a

SOPI se ne mogu izrađivati od strane jednog odjeljenja /odsjeka jedne vatrogasne postrojbe (npr. odjel za pripremu intervencije). Umjesto toga je potrebno uvesti radne grupe.

Primjer jedne radne grupe za izradu SOPI-a:

Po jedan član iz odjela za:

– pripremu intervencija

– obuku

– (ako je potrebno) nabavu (ako tehnika igra ulogu)

– vatrogasna operativa

– voditelji odjeljenja

– voditelj smjene

– po potrebi županijski zapovjednik (u slučaju većih područja djelovanja).

Radna grupa ne bi trebala biti prevelika zbog lakše suradnje. Slično je i kod postupka zapovijedanja, poželjna je razmjena povratnih informacija i po potrebi njihova implementacija

1. Pisani oblik

Nepisane naputke je teško naučiti, zapamtiti i primijeniti . upravo takav način prijenosa informacija košta puno vremena i iziskuje puno više ljudskog napora nego što je zapravo za ispunjavanje zadatka potrebno. Može doći do prijenosa krivih informacija što nije u duhu jedinstvene zaštite i nepotrebno otežava uspješnu suradnju različitih jedinica.

Vatrogasne službe ili jedinice koje sudjeluju u intervencijama trebale bi putem radnih skupina utvrditi način i tijek interveniranja. Rezultat toga su propisana rješenja donesene od autorizirane radne grupe. Sam proces nastajanja, dokumentiranja i odlučivanja omogućuje transparentnost odlučivanja prije intervencije, ali i načine postupanja za vrijeme intervencije. Time se povećava efikasnost i motiviranost, a samim time opet efikasnost.

Propisani načini postupanja pomažu u pripremi intervencija i služe na taj način razvoju čitavog plana intervencije. Ti načini postupanja tako dugo ne mogu biti SOPI dokle god se ne nađu u pisanom obliku.

2. Službenost

– O rukovodstvu ovisi uspješnost i primjenjivost sustava tijekom intervencija

– SOPI se uspješno može koristiti u izobrazbi, jer jasno određuje tko, kada, što i zašto radi

– uvježbavanje dovodi do Standardiziranih postupaka i uloga unutar momčadi

– SOPI je skup vrijednosti i iskustava iz puno intervencija i vježbi skupljen od različitih tipova vatrogasnih jedinica različite zapovjedne vertikale

3. Primjenjivost u svim situacijama

-potrebno je SOPI uvijek, od svih i svugdje primjenjivati – postiže se rutiniranost

– kada u pripremi intervencije sve ispravno funkcionira, rukovoditelj se intervencije može usredotočiti na stvarno važne stvari, a to ne može ako mora odlučivati tko će gdje zaustaviti vozilo, tko na koji način komunicira stanicama i sl.

4. Službenost i opća upoznatost

– uvođenjem SOPI-a treba prethoditi detaljno i opsežno upoznavanje, objašnjavanje i prezentiranje

– pri tome se nova pravila uče, a stara zaboravljaju

– najbolji je način uvođenja – prenositi i objavljivati, a negativna koristiti u svrhu preinake postupka

– u svrhu poboljšanja i akualiziranja SOPI-a potrebna je iskrenost u analizama intervencija

Priprema za slijedeću intervenciju kroz analizu prethodne.

5 Opća prihvaćenost

– prihvatiti trebaju svi koji se nalaze na mjestu intervencije

– kako nije moguće svim snagama u svako vrijeme sve objasniti, njima je važno znati da rukovoditelj intervencije svoje odluke donosi na osnovi planiranja i promišljenih razmišljanja

– time se postiže i to da budu prihvaćane odluke koje nisu odmah svakome jasne

6. Izmjene

– promjene u okolnostima intervencija ili nove mogućnosti u taktici (nova vozila, promjena odnosa snaga i sl.) mogu dovesti do potrebe za izmjenama SOPI-a

– promjene mogu biti dugotrajan postupak, ali potreban zbog aktualizacije i samim time prihvaćenosti i primjenjivosti

– izmjene moraju biti predviđene u sustavu.