Glavne karakteristike SOPI-a

SOPI osiguravaju rukovoditelju intervencije okvir za provođenje radnih zadataka na siguran način, omogućujući im fokusiranje na donošenje važnih odluka umjesto sporednih, što povećava njihovu sposobnost i sigurnost u odlučivanju u kritičnim i stresnim situacijama.

Korištenje SOPI-ja rukovoditeljima intervencija omogućuje nekoliko prednosti.

Prvo – njihova zapovijed biti će proslijeđena svim pojedincima u jedinici ili posadi.

Drugo – SOPI-i osiguravaju dosljednost u provođenju nadzora od strane rukovoditelja.

Treće – SOPI osigurava situaciju u kojoj podređeni djelatnici ako je potrebno donose odluke po vlastitom nahođenju, ali u okviru zadanih smjernica.

Četvrto – svaki pojedinac zna što se od njega očekuje i na koji način treba izvršiti određeni zadatak.

I u konačnici SOPI-i osiguravaju mehanizam za: prepoznavanje potrebnih promjena, poboljšanje, treninga (nastave), opisuju željeni radni učinak i procjenjuju operativnu učinkovitost.

Rezultat je povećana radna efikasnost, veća odgovornost i povećana sigurnost.

SOPI-i ne bi trebali ograničavati slobodu rukovodstvu kod donošenja odluka na intervencijama. U stvari, ako su SOPI-i dobro zamišljeni i implementirani dozvoljavaju donositelju odluka veliku fleksibilnost u procesu odlučivanja.

SOPI-jem se postavljaju standardi za osnovne operativne postupke. Razni drugi postupci i pravila mogu biti implementirana u SOPI.

Za postizanje široke prihvaćenosti, u izradi i doradi SOPI-ja trebaju sudjelovati i njegovi korisnici. SOPI-i imaju smisla u slučaju opće primjenjivosti i mogućnosti prilagodbe novonastalim situacijama a sve zbog svoje jednostavnosti.

Važno je napomenuti da SOPI nije jednostavno drugi naziv za dosadašnji koncept vatrogasnih pravila službe i ostalih dokumenata, ipak su potrebne promjene u organizacijskom smislu odnosno možda će doći do preraspodjele zadataka na više sudionika na intervenciji nego što je to bio slučaj do sada. Time se radno odterećuje pojedinac, te se obuhvaća šira osnova za stvaranje novih ideja.

Uvođenje SOPI-ja iziskuje jedinstvenu i intenzivnu obuku, neke promjene u načinu razmišljanja kod rukovodstva i posade, te dosta vremena.