Pravilnik o teh. zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vat. postrojbi koriste prilikom vat. intervencije

Ovim Pravilnikom određuje se zaštitna i druga osobna oprema koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasnih intervencija, tehnički zahtjevi za zaštitnu i drugu osobnu opremu te namjena zaštitne i druge osobne opreme pripadnika javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava, profesionalnih vatrogasnih društava, dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu te intervencijskih vatrogasnih postrojbi. Pravilnik o teh. zahtjevima …