Incident Command System – ICS Njemačka verzija

Analiza problema

 

 • „ Trenutna forma“, posada ili čak i pojedinac mogu utjecati na tijek intervencije
 • Čak se i standardni zadaci mogu izvršavati na različite načine
 • U slučajevima većeg opsega poslova, više stvari može krenuti krivim tijekom
 • Može doći do zbrke pri izdavanju zapovijedi
 • Vrhunac: zajednička intervencija više  ispostava/ postaja
 • Zapovjedni se kadar specijalnih snaga ponekad ne pridržava pravila

 

Činjenice

 

 • Obrana od suzbijanja opasnosti tijekom intervencije, a koju ne izvršava policija, funkcionira u pravilu hijerarhijski
 • Intervencije više sliče jedna na drugu, nego što se razlikuju
 • Uspješnost realizacije ovisi o sistematskom uvježbavanju
 • Načini postupanja ne smiju ovisiti o pojedincu, nego moraju biti učinkovite
 • Postoje (gotovo uvijek) bolji načini postupanja i samo bi se oni trebali uvježbavati
 • Vatrogasna pravila službe (VPS) ovdje dolaze na krajnje granice svojih mogućnosti

 

Rješenje: Standardni operativni postupci interveniranja

 

 • Hrvatski prijevod američkog SOP-a (Standard Operation Procedure)
 • U SAD-u ne postoje Vatrogasna pravila službe kao takva
  • Postoje opisi raznih sljedova događanja, postupaka, djelovanja,…
  • Priručnici koji ponekad sadržavaju i unutarnje ustrojstvo
  • Detaljizirani prikaz „Model Procedures for Structural Firefighting“

[Natonal Fire Service Incident Management Service IMS]

 

Standardni operativni postupci interveniranja  (SOPI)

 

 • Središnji element kod pripreme intervencije
 • Standardni zadaci = standardna reakcija
 • Definiran okvir i planska revizija
 • Što se tiče intervencija sličan VPS- u, ali
  • detaljniji
  • individualniji ( uzima u obzir i opremljenost)
  • aktualniji

 

 

→Prednosti:

 

 • jednoznačna pravila koja odgovaraju potrebama u danom trenutku
 • nema potrebe za usmenim prenošenjem informacija

 

Primjeri SOPI-a

 

 • Kao okvir za unutarnje ustrojstvo i intervencije
  • Uzbunjivanje i izlazak na intervenciju
  • Plan pripravnosti (pričuve)
  • Uspostavljanje sustava rukovođenja
  • Uvođenje operativnih oznaka ( i za rukovoditelje)
  • Koncept komunikacije
  • Nadgledanje, između ostalog i izolacijskih aparata
  • Koncept  vatrogasnog voda za spašavanje
  • Standardni postupci kod tehničkih intervencija

→ Temeljno ništa novog – ili?

 

Primjenjivost SOPI-a

 

Na primjeru jedne intervencije:

 • Razmještaj vozila
 1. Postavljanje 1. navalnog vozila na udaljenosti od 1 „B“ cijevi od objekta
 2. Auto-ljestva se postavlja u radni položaj
 3. Ostala vozila na prvom slijedećem raskrižju ostaju u stanju pripravnosti
 • Navala
 1. Navalna grupa napreduje  po stubištu, vodna grupa preuzima evakuaciju i odimljavanje
 • Opremanje
 1. Grupa za spašavanje uzima rezervne IA aparate, opremu za spašavanje, užad
 2. Požar u zgradi gasiti samo Turbomag mlaznicom preko postavljene „C“ pruge od razdjelnice
 3. Posada Hitne pomoći se s opremom pozicionira kod navalnog vozila

 

Grupa za spašavanje prema Vatrogasnim službenim propisima (FwDV 7)

 

Slika:

 

Sustav rukovođenja na intervencijama

 

→ Cjelovito usklađeno rješenje u svim segmentima!

→ Standardni elementi prilagođeni svakoj pojedinačnoj situaciji:

 • Uspostavljanje sustava rukovođenja
 • Organiziranje mjesta intervencije
 • Standardni operativni postupci interveniranja (SOPI)
 • Pripravnost
 • Koncept komunikacijskog sustava
 • Označavanje

 

Organiziranje rukovođenja

 

 • Temeljiti opis zadaća i djelokruga odgovornosti
  • Praktična primjena zakonskih odrednica
   • Kada tko rukovodi intervencijom?
   • Kako koordinirati rad jedinica
   • Organizacijska podjela područja intervencije
 • Osnovno standardno organiziranje rukovođenja
  • Svakodnevni zadaci
  • Izvanredno organiziranje  rukovođenja
   • Izvanredne situacije i stanja
    • Jasna pravila i za zahtjevnije intervencije pa sve do katastrofa
 • Referirati se na dokumente vezane za uspostavljanje sustava rukovođenja

 

Vođenje intervencije

 

 • Potrebna su jasna pravila pri preuzimanju, odnosno predavanju vođenja intervencijom
 • Uvijek mora postojati netko tko je odgovoran
 • Odgovoran smije biti uvijek samo jedan

→  Voditelj onog vozila koje prvo stigne na mjesto intervencije je ujedno i voditelj intervencije

→  Za sve je daljnje situacije potrebno imati jasna pravila

 • Tko mora, može i treba preuzeti vođenje?
 • Obratiti pozornost na Zakon o zaštiti od požara

 

Određivanje zone pripravnosti

 

 • Neophodno za prostorno uspostavljanje reda
 • Primarni postupci kod određivanja zone pripravnosti
 • Određuje se za svaku intervenciju
 • Jedinice koje prve stignu, idu na mjesto intervencije
 • Daljnje snage  čekaju na primjerenoj udaljenosti
 • Sekundarni postupci
  • Određivanje prostora zone pripravnosti
  • Određivanje voditelja zone
  • Posade ostaju kod vozila!

 

Primjer određivanja zone pripravnosti

 

 • Primarni postupci:
  • 1. jedinica ide prema objektu
  • Ostale se snage rasporede na primjerenoj udaljenost od objekta ( n.pr. na udaljenosti od 500 m, u susjednom kvartu, i sl.)
   • Sekundarni postupci
   • Određen prostor s voditeljem zone
   • Prostor po mogućnosti raspolaže infrastrukturom

 

Organiziranje mjesta intervencije

 

 • Ispunjavanje zadataka na smije ovisiti situaciji
 • Jedna osoba ne smije sama izvršavati sve zadatke
 • Sustav se rukovođenja mora nadograđivati tijekom intervencije

→ U sustavu alarmiranja i izlaska na intervenciju implementirati rukovodeći kadar!

→ Na mjestu  intervencije mora vladati red

 • § Obavezno je formiranje sektora
 • § Standardne situacije = standardni sektori
 • § Dodjeljivati samo jasne zadatke odnosno zaduženja ( u pravilu se sektori određuju prema zadacima)

 

Koordinirano odzračivanje

 

Slika: JVP Düsseldorf

 • Koordinacija između unutarnje i vanjske navale
 • Koordinacija između navale i odimljavanja
 • Djelovanje, ako je moguće, iz zaklona ( sa strane)
 • Samo s potpunom zaštitom dišnih organa

 

Uspostavljanje sustava vođenja intervencije

 

 • Standardne situacije = standardni sektori!

 

Voditelj intervencije

 

Glasnogovornik

 

Voditelj sektora gašenja
Voditelj sektora odimljavanja
Voditelj sektora spašavanja

 

 

Vođa 1. vozila                        Vođa 1. vozila

Vođa 2. vozila                         Vođa 2. vozila

 

Uspostavljanje sektora

 

 • Smanjuje djelokrug nadziranja i kontroliranja
 • Podjela na manje i preglednije dijelove
 • Usmjerenost na izvršenje zadataka
 1. Gašenje požara, dekontaminacija, novinari, opskrba vodom, stanje pripravnosti
 • Prostorna orijentacija
 1. Naprijed, iza, gore, dolje, lijevo, desno
 2. Strane svijeta
 3. Konstrukcijski dijelovi zgrade: podrum, krovište, 3. kat
 • Kombinacija kod izrazito velikih ili nepreglednih mjesta  intervencije

 

Koncept komunikacijskog sustava

 

→ Dolazi do brzog preopterećenja 2-m kanala

→ Otežano planiranje komunikacije!

 • Planiranje komunikacije slijedi iz uspostavljenog sustava rukovođenja, a ne obratno!
 • Minimalno uključiti jedan 2-m kanal, predvidjeti više  kanala za pojedine sektore
 • Povezati 4-m, telefoniju i telefaks
  • Planiranje se općeg komunikacijskog koncepta radi unaprijed, a detaljno na samom mjestu intervencije

→ Nedvojbeno zadatak u rukovođenju

 

 

Označavanje

 

 • Vrši se primarno tijekom intervencije!
 • Samo jedan voditelj intervencije i jedno vodstvo intervencije
  • Jednoznačno i jasno
 • Označuju se i mjesta i prostorije
  • Koriste se magnetne pločice, razne ploče za označavanje, i td.

 

Označavanje prostora, prostorija i putova

 

 • Određena se područja omeđuju, odnosno blokiraju
 1. Blokirana područja
 2. Rukovodstvo intervencije
 3. Područja predviđena za novinare
 • Upućivanje snaga koje dolaze izvan mjesta intervencije

 

Znači zapravo…

 

 • ništa novog!
 • mogućnost primjene kako na velike, tako i na male vatrogasne jedinice, ili na druge službe koje se bave suzbijanjem opasnosti
 • „sve je dozvoljeno“

 

Znači:

Sve je samo pitanje htijenja!

 

Izvor:

http://www.feuerwehr-boeblingen.de/fileadmin/downloads/public/Seminare/Brandbekaempfungsseminar_2006_01/Cimolino_EFS.pdf