Spašavanje sa visine – I dio

Spašavanje sa visine – I dio FAKTOR PADA Spašavanje sa visine se u nekim segmentima bitno razlikuje od spašavanja iz dubine. Prije bilo kakvog razmatranja sistema i tehnika spašavanja sa visine potrebno je razjasniti pojmove, zakonitosti i posljedice vezane za rad i kretanje na visini. Danas je dostupno dosta različite opreme koja se koristi za/samo …