Prednosti SOPI-a

Primjena sustava standardnih operativnih postupaka pokazuje slijedeće prednosti:

· Jasne, iscrpne, potvrđene i službene operativne smjernice

Svaka se intervencija planira u izradbenoj fazi. Za dijelove koji se ne mogu potpuno definirati, postupak će biti sažetak iskustava i radnji koje su imale pozitivan ishod.

· Jedinstvenost postupanja svih smjena postrojbe na intervencijama

Svi građani imaju pravo na najvišu razinu kvalitete usluge vatrogasnih postrojbi, neovisno o djelatnicima koje sudjeluju na intervenciji.

Standardni operativni postupci to omogućuju.

· Smanjuje potrebu za usmenim prenošenjem zapovijedi

Olakšava rukovođenje intervencijom jer su neke radnje već naučene i uvježbane kroz SOPI.

· Razmjena iskustava i znanja svih sastavnica sustava kroz sudjelovanje u procesu izrade i reviziji nakon primjene na terenu.

U procesu izrade postupka svaki se prijedlog, sa svake od razina, može integrirati. Sva se pojedina osobna iskustva i saznanja mogu analizirati i objediniti za postizanje boljeg rezultata.

Postojanje evidencija odnosno izvješća o postupanjima na intervencijama omogućava lako ažuriranje pogrešnih ili zastarjelih podataka u odnosu na nova iskustva ili nove smjernice.