SOPI – Intervencija gašenja požara

PREVEDENI RADNI MATERIJAL (NJEMAČKI) ZA IZRADU STANDARDNIH OPERATIVNIH POSTUPAKA NA INTERVENCIJAMA (SOPI)
BR.1
str20/2
20.08.2008

SOPI


Logo: 8 X 3 cm
Raspored vozila
(Arial 22, centrirano)

Stanje: d.d.mm.gggg.
Izrađeno: dd.mm.gggg.
Odgovorna osoba: X Y
( Times New Roman 12)

 

Cilj: (Times New Roman, 14, podebljano)
Dolazak na intervenciju u optimalnom rasporedu vozila

Područje važenja: (Times New Roman, 14, podebljano)
Raspoređivanje vozila dolaskom na mjesto intervencije. Provodi se automatski, osim ako voditelj intervencije drugačije ne odredi, ili ako zbog posebnosti pozicije ili objekta nije potrebno provesti posebno razmještanje. (Times New Roman, 12)

Opća pravila:
Vozila rasporediti tako da svima ostavljaju najveću moguću slobodu kretanja. Izbjegavati zaglavljivanja vozila. Uz ugrožene objekte rasporediti samo vozila koja su neophodno potrebna.

Prvo vozilo:
Prema uputama voditelja vozila razmješta se na najbolju moguću poziciju za prvu navalu. Pri tome se pozornost usmjerava na sljedeće:
•Po potrebi paziti na sigurnosni razmak (prema mogućnosti se vozilo ne ostavlja u zoni opasnosti)
•Kod požara, pored objekta koji gori vozilom proći na način da se ne ometa dolazak i postavljanje auto-ljestve
•Zaustaviti vozilo na način da se što je manje moguće blokiraju cestovne komunikacije i pristupni putovi

Prva auto-ljestva:
•Postaviti u položaj pripravnosti na mjesto blizu požarom zahvaćenog objekta, i s kojeg se može bez zadrške dosegnuti sva eventualno potrebna mjesta. Voditelj vozila dojavljuje voditelju intervencije dolazak s brojem snaga preko stanice veze ili osobno.

Prvo zapovjedno vozilo:
•Postavi se u položaj s kojeg se ne ometaju ostala vozila i s kojeg je moguć dobar pregled situacije.

Ostala vozila:
•Vozila se postavljaju na dovoljnoj udaljenosti od mjesta intervencije
•Vozila koja naknadno stignu ne smiju ometati tijek intervencije
•Voditelj vozila dojavljuje voditelju intervencije dolazak i broj snaga preko stanice veze ili osobno
•U stanju pripravnosti po mogućnosti vršiti izviđanje s obzirom na opskrbu vodom

Popis primatelja SOPI-ja:
Vatrogasni domovi, vatrogasni zapovjednik, odjel zaštite od požara, zapovjednik postrojbe, internetske stranice.
IZVOR:http://www.feuerwehr-marburg.de/download/con%20Workshop/ENTWURF%20Erstellung%20von%20SER.pdf

 

SOPI Intervencija gašenja požara
1. Sadržaj/ cilj
SOPI Intervencija gašenja požara opisuje sigurni taktički i operativni nastup snaga za gašenje požara ( npr. požara prostorija, stanova, kontejnera itd.)

2. Područje važenja
SOPI Intervencija gašenja požara vrijedi za JVP Grada X. Temeljni dokument na koji se SOPI referira je Plan uzbunjivanja i izlaženja VZ Grada X.

3. Provedba
3.1 Plan izlaženja
Navalno vozilo 16/25 (NV 16/25)
Posada od najmanje 6 vatrogasaca. Posadu čine voditelj 1. odjeljenja, strojar, navalna grupa i vodna grupa.
Tehničko vozilo 1 (TV 1)
Posada od minimalno 3 vatrogasca. Posadu čine strojar i cijevna grupa.
Zapovjedno vozilo 1 (ZV 1)
Posada od najmanje 2 člana. Posadu čine zapovjednik smjene i najmanje 1 zamjenik. U pravilu su to školovani voditelji odjeljenja.
Kombinirano vozilo – malo ( KomV)
Posada od najmanje 4 vatrogasca. Posada se sastoji od voditelja 2. odjeljenja, od strojara i od najmanje jedne grupe. Na intervenciju se uključuju na zapovijed zapovjednika smjene. Na njegovu se zapovijed 2. odjeljenje može pojačati posadom logističkog vozila.
Logističko vozilo (LV) s kontejnerom opreme za zaštitu dišnih organa
Posada od najmanje 4 vatrogasca. Posada se uključuje kao samostalnu jedinicu, a vodi ju voditelj 3. odjeljenja. Na zapovijed zapovjednika, posadu se može rasporediti odjeljenjima 1 i 2. U tom slučaju, tim grupama onda zapovijedaju voditelji odjeljenja kojima su dodijeljeni.
slučajevima nedovoljne opremljenosti izolacijskim aparatima u 1. odjeljenju, zapovjednik gasnog vlaka ili voditelj 1. odjeljenja traže kao pojačanje vozilo s dodatnom opremom za zaštitu dišnih organa.

3.2 Vođenje intervencije
Intervenciju isprva vodi zapovjednik smjene, ako prvi stigne na mjesto intervencije, a do dolaska i predaje zapovjedne odgovornosti nadređenom zapovjedniku zajednice. Do dolaska zapovjednika smjene, vođenje intervencije preuzima voditelj 1. odjeljenja, koji vrši izviđanje prema općim taktičkim pravilima.

4 faze izviđanja:
Frontalni pregled stanja → Prikupljanje informacija → Stubište → Obuhvatni pregled stanja
U slučajevima kada se na mjestu intervencije nađu sve jedinice:
– zapovjednik vatrogasne zajednice je voditelj intervencije
– zapovjednik smjene zapovijeda gasnim vlakom
– voditelj 1. odjeljenja vodi 1. odjeljenje (spašavanje i gašenje)
– voditelj 2. odjeljenja vodi 2. odjeljenje (opskrba vodom i pomoćni poslovi: upotreba prijenosnih ljestvi, osiguranje, rasvjeta)
– voditelj 3. odjeljenja vodi 3. odjeljenje (priprema opreme za zaštitu dišnih organa, upotreba prijenosnih ljestvi, itd.)

3.3 Komunikacija
Tijekom dolaska na mjesto intervencije vozila komuniciraju sa Centrom veze na “x” kanalu. Sudionici intervencije međusobno komuniciraju preko “y” kanala.

3.4 Dolazak i raspoređivanje vozila
Dolaskom na mjesto intervencije i pri raspoređivanju vozila nužno je osigurati prostor za nesmetano djelovanje, te sigurnost vozila. Pri tome je potrebno obratiti pažnju na smjer vjetra, na dovoljan odmak od objekta pod požarom i sl.
Mora se osigurati pristup mjestu intervencije, a sam tijek intervencije se ne smije ometati. Posebice se mora omogućiti nesmetani prilaz vozilima hitne pomoći i ostalim službama za spašavanje (helikopteri i dr.).
Mjesto raspoređivanja vozila određuje voditelj odjeljenja, odnosno zapovjednik smjene.

3.5 Opremanje
Svi sudionici intervencije opremljeni su vatrogasnim zaštitnim odjelom, zaštitnim rukavicama i kacigom.
Vatrogasci opremljeni IA se dodatno opremaju vatrogasnom kacigom sa zaštitom za vrat.

Opremanje navalne grupe:
– torbica s dodatnom lampom, kredom, drvenim klinom
– izolacijski aparat
– potkapa
– svjetiljka na kacigi
– vatrogasni opasač
– vatrogasno uže
– kod požara stanova i zatvorenih prostorija samospasilac
– po grupi najmanje 1 prijenosna 2 m stanica
– alat za razvaljivanje (Haligan)
– 1 C prijenosni cijevni kovčeg s turbomag-mlaznicom i cijevnim remenom
– 1 C prijenosni cijevni kovčeg

Opremanje grupe za spašavanje:
– kao navalna grupa
Dodatno još:
– torbica prve pomoći
– 1 C prijenosni kovčeg s turbomag-mlaznicom i cijevnim remenom

  1. 4. Standardna podjela zaduženja

Podjela zaduženja
Voditelj intervencije može s obzirom na stanje i drukčije podijeliti zaduženja. Do dolaska kompletne posade potrebno je djelovati sukladno sa stanjem.
Nakon dolaska posada prema Planu uzbunjivanja i izlaska (AAO), vrijedi slijedeća podjela zaduženja:
Voditelj intervencije: Zapovjednik vatrogasne zajednice

Voditelj gasnog vlaka: Zapovjednik smjene

Voditelj 1. odjeljenja: spašavanje i unutarnja navala
– nakon dolasku izvješćuje o stanju
– izviđanje i procjena
– izdaje zapovijed
– izvješćuje o stanju i prema potrebi traži pojačanje u ljudstvu i/ili opremi
– odgovoran je za komunikaciju s nadređenim zapovjednim sustavom
– kontrolira i nadgleda rad svojeg odjeljenja

Strojar navalnog vozila:
– opslužuje pumpu
– priprema uređaje za rad
– pomaže kod opskrbe vodom
– opslužuje razdjelnicu
– preuzima nadzor aparata za zaštitu dišnih organa

  1. navalna grupa

– spašavanje i gašenje požara
– postavljanje C cijevne pruge
– osiguranje rezerve u cijevima

U slučaju da 1. vodna grupa dobije druga zaduženja, 1. navalna grupa mora sama postaviti cijevnu prugu do razdjelnice i razdjelnicu.

  1. vodna grupa

– spašavanje i gašenje požara
– postavljanje cijevne pruge do razdjelnice i razdjelnice
– pomaže navalnoj grupi kod postavljanja C cijevne pruge i postupaka vezanih uz unutarnju navalu
– pomže pri otvaranju ulaznih vrata u objekt
– djeluje prema uputama voditelja 1. odjeljenja (npr. postavljanje prijenosnih ljestvi, uskočnog zračnog jastuka, dodatne cijevne pruge ili ventilatora)

  1. cijevna grupa

 

Prema Vatrogasnim propisima (FwDV 7) preuzima ulogu grupe za spašavanje ili druga zaduženja prema uputama voditelja 1. odjeljenja

Strojar tehničkog vozila
– opslužuje razdjelnicu
– generator za struju stavlja u pogon i daje rasvjetu kod noćnih intervencija
– priprema uređaje prema uputama voditelja 1. odjeljenja

5. Dokumentacija
Zapovjednik smjene nakon završetka intervencije prikuplja sve relevantne podatke. Upisuje se rad korištenih uređaja. Utvrđuje se točna količina potrošenih sredstava za gašenje( npr. pjenila, okvirna količina potrošene vode za gašenje itd.).

  1. 6. Dokument dostaviti:
  1. Rukovoditeljima JVP-a
  2. Zapovjedniku i zamjeniku JVP-a
  3. Službi za vatrogastvo

 

Prilog 1: Gasni vlak prema Planu uzbunjivanja i izlaska
Gasni vlak:
Zapovjedno vozilo 1 (ZV-1)
Navalno vozilo 16/25 (NV-1)
Tehničko vozilo 1 (TV-1)
Kombinirano vozilo – malo (KomV)
Logističko vozilo (LV) s kontejnerom opreme za zaštitu dišnih organa

Prilog 2: Primjer podjele zaduženja

Voditelj 1. odjeljenja (VO–1) NV
Vrši izviđanje
Nakon dolasku izvješćuje o stanju

Strojar NV
Opslužuje vatrogasnu pumpu
Priprema uređaje za rad
Vodi evidenciju o aparatima za zaštitu dišnih organa
Pomaže kod skidanja prijenosnih ljestvi

1. navalna grupa NV
Spašava
Opslužuje 1. mlaz
Na razdjelnici ostavlja min. 2 prijenosna cijevna kovčega

1. vodna grupa NV
Spašava
Osigurava dobavu vode do razdjelnice i postavlja razdjelnicu
Snabdijeva vodom navalno vozilo ( u slučaju kada to ne preuzima
2. odjeljenje)
Pomaže navalnoj grupi kod gašenja (povlači cijevi, otvara vrata)

Strojar TV-1
Opslužuje razdjelnicu
Stavlja generator za struju u pogon i daje rasvjetu
Preuzima daljnja zaduženja prema uputama voditelja odjeljenja

1. cijevna grupa TV-1
Spašava
Preuzima ulogu grupe za spašavanje

Voditelj 2. odjeljenja (VO-2) KomV
Opskrbljuje vodom navalno vozilo
Preuzima zaduženja nakon izmjene informacija s voditeljem 1. odjeljenja ili prema uputama zapovjednika smjene

Navalna i vodna grupa KomV
Djeluje prema uputama voditelja odjeljenja
Osigurava dobavu vode

Voditelj 3. odjeljenja (VO-3) LV
Uključuje svoju posadu nakon konzultacija sa zapovjednikom smjene,
odnosno njegove zapovijedi
U slučaju kada se posada dodijeli 1. i/ili 2. odjeljenju, voditelj 3. odjeljenja ili
sudjeluje u rukovođenju ili preuzima nadzor aparata za zaštitu dišnih organa

Navalna i vodna grupa LV
Zaduženja prema uputama voditelja 3. odjeljenja

Prilog 3: Podjela zaduženja kod gašenja pjenom

Voditelj 1. odjeljenja (VO-1) NV
Vrši izviđanje
Izvješćuje o stanju

Strojar NV
Opslužuje vatrogasnu pumpu
Priprema uređaje za rad

1. navalna grupa NV
Oprema se B- prijenosnim cijevnim kovčezima, mlaznicom za pjenu,
međumješalicom, D- cijevi za međumješalicu i kanisterom s pjenilom

1. vodna grupa NV
Osigurava dobavu vode od vozila do razdjelnice i postavlja razdjelnicu
Kod međumješalice osigurava dovoljnu količinu pjenila

Prilog 4: Opća načela kod intervencija
– cijevna se pruga postavlja od razdjelnice prema mlaznici
– dobaa vode se uspostavlja prvo od vozila do razdjelnice, a zatim od izvora prema vozilu
– zapovijedi trebaju biti glasne i jasne (“za prvi mlaz – naprijed”, “za prvi mlaz – vodu daj” itd.)
– s unutarnjom se navalom smije započeti tek onda kada grupa za spašavanje dođe na mjesto intervencije ( osim u slučaju spašavanja ljudi)
– mjesta predviđena za 1. navalnu i 1. cijevnu grupu trebala bi biti opremljena izolacijskim aparatima
– grupe se u opasnom području ne odvajaju jedna od druge
– potrebno je osigurati dovoljnu količinu pričuvnih cijevi
– potrebno je najbrže što je moguće osigurati napajanje navalnog vozila vodom iz izvora
– grupe koje su svoj dio zadatka riješile, a sposobne su za daljnji rad, javljaju se svojem voditelju odjeljenja; u slučajevima kada on nije dostupan, ili im on ne dodijeli drugo zaduženje, pozicioniraju se kod razdjelnice izvan opasnog područja.
– brza navala putem vitla se vrši samo onda kada se ne misli gasiti unutarnjom navalom i kada postoji dostatna duljina vitla ( iznimka može biti sprječavanje prijetećeg prebacivanja vatre, saniranje požarišta na otvorenom itd.).
– kod požara osobnih automobila se obavezno postavlja razdjelnica i koristi se turbo-mag mlaznica. Odmah potom (prema uputi voditelja 1. odjeljenja) 1. vodna i 1. cijevna grupa postavljaju mlaz pjene ( vidi SOPI Požar osobnog automobila).
– strojar iz sigurnosnih razloga na mjestu intervencije uključuje sva četiri pokazivača smjera, a ako nije već i prije, uključuje i plavo rotacijsko svjetlo.
– kod unutarnje se navale koriste isključivo turbo-mag mlaznice s vodom na mlaznici.
– kod unutarnje navale posebnu pozornost obratiti na provjeru vrata, ohlađivanje dima i na direktnu, odnosno indirektnu, navalu
– u slučaju slabije vidljivosti, kretati se postrance u čučnju

Prilog 5: Plan uspostave sustava veze
Gašenje požara

Vatrogasni centar veze Zapovjedno vozilo 1

Poziv na ime: Voditelj smjene:

XXX YYY

2m: Zapovjednik smjene

4m – veza:

2m – veza:

Tel.: Tel.:

Fax: Fax:

2m kanal sektora za gašenje

  1. odjeljenje 2. odjeljenje 3. odjeljenje

 

NV 16/25 TV1 KomV LV

VO: VO: VO: VO:
4m kanal: 4m kanal: 4m kanal: 4m kanal:
2m kanal: 2m kanal: 2m kanal: 2m kanal:

Pozivni Pozivni Pozivni Pozivni
Voditelj 1. Voditelj 2. Voditelj 3.
odjeljenja xxx odjeljenja xxx odjeljenja xxx

Strojar xxx 1 Strojar xxx 2 Strojar xxx LV
Strojar TV 1

 

1. grupa: xxx 11 1. grupa: xxx 21 1. grupa: xxx 31
2. grupa: xxx 12 2. grupa: xxx 22 2. grupa: xxx 32
3. grupa: xxx 13 3. grupa: xxx 23 3. grupa: xxx 33