Poziv i program seminara Vatrogasne intervencije i opasnosti na reciklažnim dvorištima i odlagalištima otpada