Priključak vatrodojavnog sustava na vatrogasnu postrojbu članak 44. Zakona o vatrogastvu – smjernice se daje

Zbog promjena u Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama došlo je do promjena i u smjernicama za spajanje vatrodojavnog sustava na vatrogasnu postrojbu. Vatrodojavni sustavi na JVP ZOV – naputak-1

Spašavanje u prometu 2021

Spašavanje u prometu_UPVH_poziv_04102021

Zapisnik s VI izborne Skupštine Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske

ZAPISNIK sa VI Izbornr skupštine 07-07-21

Prijedlog Pravilnika o pravilima vatrogasne službe

Prijedlog Pravilnika o pravilima vatrogasne službe – UPVH

Zapisnik s 7 sjednice Predsjedništva UPVH V saziv-18-05-2021

Zapisnik s 7 sjednice Predsjedništva UPVH V saziv-18-05-2021

Mišljenje za zapošljavanje vatrogasaca sa stažom u zaštitarskim tvrtkama u JVP

Zapošljavanje vatrogasaca iz zaštitarskih tvrtki u JVP – mišljenje

Poziv za šestu izbornu Skupštinu Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske s potrebnim materijalima

FINANCIJSKI Izvješće za 2020-1 FINANCIJSKI Plan za 2021 IZVJESCE O RADU za 2020 godinu Naputak za izbor člana Predsjedništva PLAN RADA UPVH ZA 2021 Popis delegata za Skupštinu 2021 Poziv za Izbornu skupstinu 07-07-2021

Pojašnjenje prijave i uplate doprinosa za osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca

Kako je na zadnjoj sjednici Predsjedništva iznijet problem o nemogućnosti prijavljivanja dobrovoljnih vatrogasaca, uputio sam dopis prema nadležnim tijelima za obrazloženje o nastalom problemu koji dostavljam u privitku. Na naš dopis smo dobili odgovore od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje dostavljamo u privitku. Prema …

Sjednica Predsjedništva UPVH – materijali za 18.05.2021. godine

FINANCIJSKI Izvješće za 2020-1 FINANCIJSKI Plan za 2021 IZVJESCE O RADU za 2020 godinu PLAN RADA UPVH ZA 2021 Poziv za predsjedništvo 05-2021

Prijava i uplata doprinosa za zdravstveni i mirovinsko osiguranje za dobrovoljnog vatrogasca – naputak

Osiguranje dobrovoljnog vatrogasca