Prijedlog Pravilnika o pravilima vatrogasne službe

Prijedlog Pravilnika o pravilima vatrogasne službe – UPVH

Zapisnik s 7 sjednice Predsjedništva UPVH V saziv-18-05-2021

Zapisnik s 7 sjednice Predsjedništva UPVH V saziv-18-05-2021

Mišljenje za zapošljavanje vatrogasaca sa stažom u zaštitarskim tvrtkama u JVP

Zapošljavanje vatrogasaca iz zaštitarskih tvrtki u JVP – mišljenje

Poziv za šestu izbornu Skupštinu Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske s potrebnim materijalima

FINANCIJSKI Izvješće za 2020-1 FINANCIJSKI Plan za 2021 IZVJESCE O RADU za 2020 godinu Naputak za izbor člana Predsjedništva PLAN RADA UPVH ZA 2021 Popis delegata za Skupštinu 2021 Poziv za Izbornu skupstinu 07-07-2021

Pojašnjenje prijave i uplate doprinosa za osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca

Kako je na zadnjoj sjednici Predsjedništva iznijet problem o nemogućnosti prijavljivanja dobrovoljnih vatrogasaca, uputio sam dopis prema nadležnim tijelima za obrazloženje o nastalom problemu koji dostavljam u privitku. Na naš dopis smo dobili odgovore od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje dostavljamo u privitku. Prema …

Sjednica Predsjedništva UPVH – materijali za 18.05.2021. godine

FINANCIJSKI Izvješće za 2020-1 FINANCIJSKI Plan za 2021 IZVJESCE O RADU za 2020 godinu PLAN RADA UPVH ZA 2021 Poziv za predsjedništvo 05-2021

Prijava i uplata doprinosa za zdravstveni i mirovinsko osiguranje za dobrovoljnog vatrogasca – naputak

Osiguranje dobrovoljnog vatrogasca

Ispravak netočnih informacija objavljenih u NACIONALU od 09.03.2021. u vezi zakona o vatrogastvu

Nacional – zakon o vatrogastvu – ispravak netoćnih navoda

Smjernice za priključak vatrodojave na vatrogasnu postrojbu sukladno Zakonu o vatrogastvu

Tehničke smjernice za priključak vatrodojave na JVP EN-GB Tehničke smjernice za priključak vatrodojave na JVP-bez priloga Vatrodojavni sustavi na JVP ZOV – naputak

Zahvala Dražena Slavice za potporu i obranu vatrogasne struke

Kolege vatrogasci članovi UPVH 2021