Mišljenje za zapošljavanje vatrogasaca sa stažom u zaštitarskim tvrtkama u JVP