Analiza troškova gašenja požara zrakoplovima – Regent

Analiza troškova gašenja požara zrakoplovima – Regent

Poziv za 13. Izvještajnu Skupštinu Udruge PVH s radnim materijalima

IZVJESCE O RADU za 2017 godinu PLAN RADA UPVH ZA 2018 Poziv za izvještajnu skupštinu 2018

Zapisnik s 3. sjednice Predsjedništva Udruge PVH

Zapisnik s 3 sjednice Predsjedništva UPVH V saziv-11-04-2018-1

Poziv i materijali za sjednicu Predsjedništva UPVH 11.04.2018. godine

IZVJESCE O RADU za 2017 godinu Poziv za predsjedništvo 11-04-2018   PLAN RADA UPVH ZA 2018

Odgovor Ministarstva rada i mirovinskog sustava u vezi nepovoljne starosne strukture profesionalnih vatrogasaca – profesionalna mirovina

Odgovor Ministarstva rada i mirovinskog sustava – profesionalna mirovina

Poziv zapovjednicima JVP na sastanak u Zagrebu

Poziv zapovjednicima JVP – sastanak (002)

Dopis nadležnim državnim tijelima u vezi nezakonitog poslovanja DVD Stružec

DVD – autsorsing – dopis MUP-u i ostalim-2 DVD Stružec članci

Zapisnik s 2. sjednice Predsjedništva Udruge PVH u V. sazivu

Zapisnik s 2 sjednice Predsjedništva UPVH V saziv-09-10-2017-1

Definiranje kriterija za određivanje minimalnih financijskih standarda za svaku JVP

Minimalni standardi za 2018 kriteriji – dopis MUP-U-1 Pravilnik o radnim mjestima u vatrogastvu – usklađen s zvanjima u vatrogastvu-1 Minimalni standardi za 2018 kriteriji – dopis DUZS-1 Pravilnik o mjerilima za ustroj-zadnje-1

Minimalni financijski standardi za JVP za 2018. godinu dopis MUP-u i DUZS

Minimalni standardi za 2018 – dopis DUZS  Minimalni standardi za 2018 – dopis MUP-U