Prijava i uplata doprinosa za zdravstveni i mirovinsko osiguranje za dobrovoljnog vatrogasca – naputak