Pojašnjenje prijave i uplate doprinosa za osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca

Kako je na zadnjoj sjednici Predsjedništva iznijet problem o nemogućnosti prijavljivanja dobrovoljnih vatrogasaca, uputio sam dopis prema nadležnim tijelima za obrazloženje o nastalom problemu koji dostavljam u privitku.

Na naš dopis smo dobili odgovore od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koje dostavljamo u privitku.

Prema navedenim odgovorima može se zaključit slijedeće:

  1. Prijava na mirovinsko osiguranje nije obvezna ali se doprinos mora plaćati po stopi od 5% od osnovice prema Zakonu o doprinosima (tromjesečno) i izvještavati poreznu upravu na obrascu JOPPD.
  2. Prijava na zdravstveno osiguranje ide preko tiskanice T5 koja se može podići na www stranicama Zavoda, a doprinosi se plaćaju po stopi od 0,5% od osnovice tromjesečno i izvješćuje se porezna uprava na obrascu JOPPD. Ovdje je moguća grupna prijava na razdoblje cijele godine, a plaćanje doprinosa ostaje tromjesečno prema Zakonu o doprinosima.

Nadam se da je sad u potpunosti razjašnjena ova problematika.Osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca – odgovor HZZO Osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca dopis MRMS Osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca odgovor – MRMS