Zapisnik s 7 sjednice Predsjedništva UPVH V saziv-18-05-2021