Tumačenje članka 100 st 4 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

Na sjednici Predsjedništva Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske održane dana 11.03.2014. godine u Zagrebu razmatrana je problematika iz Zakonoa o obveznim mirovinskim fondovima te prelazak iz I u II stup mirovinskog osiguranja kojeg propisuje navedeni Zakon i upita profesionalnih vatrogasaca, članova Udruge u svezi navedene problematike, te se sukladno tome daje slijedeće pojašnjenje. JAVNE VATROGASNE POSTROJBE …

Odlazak u mirovinu – mišljenje

Poštovani ! Povodom Vašeg dopisa u kojem ste postavili pitanja ima li profesionalni vatrogasac pri stjecanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu prema članku 35.novoga Zakona o mirovinskom osiguranju pravo na sniženje dobne granice Odlazak u mirovinu – misljenje

Novi Zakon o obveznim mirovinskim fondovima

Hrvatska je temeljem pravila EU početkom ove godine ušla u takozvanu Proceduru prekomjernoga deficita. U sklopu mjera koje Vlada planira predložiti EU za umanjenje prekomjernoga deficita, spominjalo se i zahvaćanje u doprinose koji se uplaćuju u drugi mirovinski stup, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i medija. Konačno rješenje, vezeno za drugi mirovinski stup već …

Pismo Ministru rada

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA n/p ministra Prof. dr.sc. Mirando Mrsić Poštovani gospodine ministre, Stupanjem na snagu Zakona o mirovinskom osiguranju 1.1.2014.g., ukazala se potreba za pravodobnim upoznavanjem naših članova, profesionalnih vatrogasaca s pravima i obvezama koje proizlaze iz istog. Ovom prilikom Vas molimo da nam odgovorite na ovaj naš upit na konkretnom primjeru jednog …

Novi mirovinski fond umjesto beneficiranog radnog staža

U prilogu pogledajte presliku teksta iz dnevnih novina o najavljenoj reformi mirovinskog sustava.

Zapisnik sa I. sjednice predsjedništva UPVH

Sjednica predsjedništva UPVH održana je u četvrtak 26. 09. 2013. godine u Čakovcu, u prostorijama Javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca, sa početkom u 11.00 sati. Sjednici su nazočni: Goran Franković – Predsjednik; Zdenko Brandejs – član Predsjedništva; Mladen Kanižaj – član Predsjedništva; Davor Vrabec – član Predsjedništva; Željko Šoša – člana Predsjedništva; Marjan Kicivoj – …

Zahvalnica donatorima Fonda za zaštitu vatrogasne struke

Ovim putem javno se zahvaljujemo svim donatorima na donacijama koje su uplaćene u Fond za zaštitu vatrogasne struke. Ovaj Fond osnovan je s ciljem da se putem legalnih institucija pravne države dokaže da vatrogasna struka odnosno Dražen Slavica kao jedini optuženik u slučaju tragedije na otoku Kornat nije odgovoran za stradavanje vatrogasaca na vatrogasnoj intervenciji …

Požari dimovodnih kanala

Dimnjaci su samostalno izgrađeni ili su vezani za druge konstrukcije, a zadaća im je omogućiti strujanje dima naviše, te da na taj način osiguraju kisik u ložištu kako bi sagorijevanje bilo što potpunije. Također odvode dim i druge plinovite produkte sagorijevanja u atmosferu. Tim dizanjem nastaje u dimnjaku propuh koji ovisi o razlici težine plinova …

Upozoravajući bijeli dim – dimne eksplozije

Požari u podrumima i podzemnim prostorima, u nekim slučajevima i na tavanima, odlična su mjesta za razvoj takozvanih dimnih eksplozija. Što su im uzroci, kakva su iskustva i kako prilagoditi taktiku rada u tim uvjetima pročitajte u tekstu prevedenom sa stranica Firetactics poznatog autora Paula Grimwooda. S dopuštenjem autora preveo i priredio Mladen Postružnik. ISKUSTVO

Pjenilo – Forexpan S

Forexpan S je sintetičko vatrogasno pjenilo specijalno razvijeno za primjenu na požarima klase A, to jest za požare šuma i otvorenog prostora, požare građevinskih objekata, automobilskih guma i papira. Uravnoteženi kemijski sastav Forexpana S smanjuje površinsku napetost vode, čime se povećava moć penetracije u goruće tvari klase A. Ekonomično doziranje 0,1 do 1,0 %, ovisno …