Pismo Ministru rada

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA

n/p ministra Prof. dr.sc. Mirando Mrsić

Poštovani gospodine ministre,

Stupanjem na snagu Zakona o mirovinskom osiguranju 1.1.2014.g., ukazala se potreba za pravodobnim upoznavanjem naših članova, profesionalnih vatrogasaca s pravima i obvezama koje proizlaze iz istog. Ovom prilikom Vas molimo da nam odgovorite na ovaj naš upit na konkretnom primjeru jednog našeg člana koji je profesionalni vatrogasca.

Vatrogasac ima ukupno staž osiguranja od 46,5 godina a ima 57 godina života. Od navedenih 46,5 godina staža osiguranja ima 37,5 godina efektivnog radnog staža od čega 36 godina efektivnog staža s povećanim trajanjem od 15 mjeseci za 12 mjeseci te mu se temeljem tog staž mirovinsko osiguranje dodatno povećava za 9 godina što ukupno ćini 46,5 godina osiguranja.

Da li stupanjem novog Zakona o mirovinskom osiguranju („NN“ 153/13) s 1.1.2014.g. a u smislu članka 35. tog Zakona, koji određuje pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja kada osiguranik navrši 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja, a sukladno odredbama članka 3. i članka 8. stavka 2. točka 2. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, koji propisuje snižavanje dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu po 1 godinu za svakih 5 godina za radna mjesta odnosno zanimanja na kojima se staž osiguranja računa 12 mjeseci kao 15 mjeseci, je naprijed navedeni profesionalni vatrogasc stekao pravo na prijevremenu starosnu mirovinu utvrđenu člankom 35. Zakona.

Ova mišljenje nam je potrebno jer u zadnjih nekoliko dana imamo česte upite profesionalnih vatrogasaca sa sličnim uvjetima koji su u životnoj dobi od 55 do 57 godina sa stažem osiguranja od 45 godina i više, te bi željeli znati da li ispunjavaju uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu utvrđenu člankom 35. navedenog Zakona. Također ističu da zbog težine posla koji su 35 godina obavljali kao vatrogasci a uz to bili i sudionici Domovinskog rata imaju zdravstvenih problema odnosno teško zadovoljavaju uvjete lječničkih pregleda za dobivanje pozitivnog liječničkog nalaza za zanimanje vatrogasca. Upravo zbog nemogućnosti zadovoljavanja zdravstvenih uvjeta za obavljanje poslova vatrogasca upitno im je radno mjesto a iz svega gore iznesenog vidljivo je da imaju i viška radnog staža.

U cilju pravodobnog i potpunog upoznavanja profesionalnih vatrogasaca s pravima i obvezama iz mirovinskog sustava, molimo Vas da nam odgovorite na naš upit te se ovom prilikom unaprijed zahvaljujemo na odgovoru.

Predsjednik
Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske
Goran Franković, dipl. ing.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustva