Smjernice za opseg i vrstu zdravstvenog pregleda i tjelesne pripremljenosti vatrogasaca

Značaj ove smjernice:

Ovu su Smjernicu izradili Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uz potporu predstavnika vatrogasnih zajednica, predstavnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatskog društva za medicinu rada, kao stručnu preporuku koja može biti podloga za utvrđivanje zahtjeva potrebne razine duševne i tjelesne sposobnosti za obavljanje poslova profesionalnog i dobrovoljnog vatrogasca, a sukladno čl. 9. i 23. Zakona o vatrogastvu (NN 139/04).

Ova je smjernica namijenjena poslodavcima, stručnjacima zaštite na radu, specijalistima medicine rada i liječnicima obiteljske medicine, stručnjacima zaštite od požara te onima koji sudjeluju u provođenju tjelesne pripremljenosti vatrogasaca.

Ova je Smjernica izrađena uz potporu Twinning projekta EU oznake HR/2007/IB/OT/01

Smjernice zdravstveni pregled i fizicka pripravnost vatrogasca