Zapisnik s 2. sjednice Predsjedništva Udruge PVH u V. sazivu