Poziv za 13. Izvještajnu Skupštinu Udruge PVH s radnim materijalima