Zapisnik s 6 sjednice Predsjedništva UPVH IV saziv

U prilogu članka preuzmite Zapisnik sa 6. sjednice Predsjedništva UPVH IV saziv.

Zapisnik s 6 sjednice Predsjednistva UPVH IV saziv