Prijedlog izmjena Zakona o zaštiti na radu

Komentar na Nacrt novog Zakon o zaštiti na radu s prijedlogom izmjena

Članak 97. Stvarna nadležnost

Predloženi stavak 1) ovog članka trebao bi glasiti:

Stavak 1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i na temelju njega donesenih propisa obavlja inspektor rada tijela državne uprave nadležne za poslove inspekcije rada.

Predloženi stavak 2) ovog članka trebao bi glasiti:

Stavak 2) Inspekcijski nadzor nad provedbom posebnih propisa o zaštiti zdravlja i sugurnost na radu za pojedine djelatnosti, poslove i opasnosti obavljaju inspektor rada tijela državne uprave nadležne za poslove inspekcije rada i inspektori rada tijela državne uprave nadležnih za pojedina područja, u skladu s posebnim propisima, primjenjujući odredbe ovog Zakona i na temelju njega donesenih propisa na sva pitanja koja nisu uređena posebnim propisom.

Obrazloženje

Smatramo da nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu (osnovna, posebna i priznata), kao preduvjet za upravljanje razinom rizika, trebaju se dodijeliti inspekciji rada kao tijelu državne uprave koje je jedino osposobljeno da nadzire primjenu pravila zaštite na radu. Dosadašnja praksa pokazuje da ostali inspektori tijela državne uprave nadležni za pojedina područja nadziru uvjete za obavljanje djelatnosti, a ne nadziru primjenu pravila zaštite na radu. Razlog tome vidimo u samim propisima kojima se reguliraju pojedine djelatnosti, u kojima se ne govori o primjeni pravila zaštite na radu, već o ispunjavanju uvjeta Za obavljanje djelatnosti.

Isto tako smatramo da nema potrebe stvarati posebna inspekcijska tijela, odnosno educirati i opremiti postojeća tijela državne uprave nadležna za pojedina upravna područja, kada već postoji inspekcija sa stručnim znanjima i vještinama.

Zbog nenadležnosti inspekcije rada u djelatnosti kao što su vatrogastvo i dr. javljaju se često problemi kod ostvarivanje prava radnika po osnovi svih vrsta poremećaja (ozljeda, profesionalnih bolesti ili smrtnih slučajeva). Zbog svega tog ne postoji niti evidencija na razini statistike o najčešćim uzrocima poremećaja kao preduvjeta za preventivno djelovanje.

Mišljenje na predložene izmjene članka 97, podržavaju :

mr.sig Dinko Jurjević, predavač na Veleučilištu u Rijeci
Predrag Stamneković, dipl.ing, predavač na Veleučilištu u Rijeci
Dario Bongolo, dipl.ing str, predavač na Veleučilištu u Rijeci
Mladen Šćulac, dipl.ing, Županijski vatrogasni zapovjednik
mr.sig Mensur Ferhatović, zapovjednik vatrogasne postaje

Prijedlog izmjena Zakona o zastiti na radu