Poziv na sjednicu Predsjedništva UPVH

U prilogu ovoga članka preuzmite POZIV ZA SJEDNICU PREDSJEDNIŠTVA UPVH a koja će se održati 16. prosinca 2015. godine, srijeda, sa početkom u 11.00 sati, u prostorijama Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja u Zagrebu, Ksaverska cesta 107.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice;
2. Imenovanje likvidatora Udruge PVH;
3. Financijski plan za 2016. godinu;
4. Evidencija radnog vremena u vatrogasnim postrojbama;
5. Priznavanje profesionalnih bolesti u vatrogastvu;
6. Razno.

Sjednicu saziva predsjednik Predsjedništva Goran Franković.

Zapisnik s 5 sjednice Predsjedništva UPVH IV saziv