Nacional – zakon o vatrogastvu – ispravak netoćnih navoda