Zapisnik sa 1. sjednice Predsjednistva UPVH IV. saziv