Zaključci sa sastanka zapovjednika JVP i županijskih zapovjednika

Predsjedavajući Kolegija Strukovnog vijeća zapovjednika javnih vatrogasnih postrojbi pri UPVH sazvao je sastanak svih zapovjednika JVP i županijskih zapovjednika u povodu imenovanja Radne skupine MUP-a za izradu Prijedloga Zakona o vatrogastvu s jednom točkom dnevnog reda:

1. Prijedlog ustroja vatrogastva u Republici Hrvatskoj u cilju izrade Prijedloga Zakona o vatrogastvu.

Sastanak je održan u 11.00 sati u prostorima Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja, Ksaverska cesta 107.

Sastanku je nazočilo ukupno 49 zapovjednika, od tog broja 6 su županijski zapovjednici te 4 koji su zapovjednici JVP i županijski zapovjednici. Prisutne je pozdravio predsjedavajući kolegija Strukovnog vijeća zapovjednika JVP Ivan Vuleta te naglasio da je sazvao sastanak kako bi zapovjednici koji su najodgovorniji za rad profesionalnog vatrogastva te obavljaju oko 75% svih vatrogasnih intervencija a nisu direktno uključeni u Radnu skupinu za izradu Prijedloga Zakona o vatrogastvu, iznijeli svoje stavove i pomogli pri određivanju novog ustroja vatrogastva. Napomenuo je da ovaj skup nije protiv nikoga u vatrogastvu nego mu je cilj zaštititi vatrogasnu struku i izraditi takav zakon koji će odgovarati svim strukturama u vatrogastvu bez zakidanja bilo čijih prava. Skupu je predloženo da se neće voditi zapisnik nego da se samo na kraju diskusije usvoje zaključci koji bi se javno objavili i dostavili nadležnim institucijama.

Nakon uvodnih riječi pozvani su svi prisutni da iznesu svoje stavove i prijedloge. Nakon provedene rasprave skup je donio sljedeće zaključke:

1. Smatra se da nije trenutak za izradu potpuno novog ustroja vatrogastva s novim Zakonom o vatrogastvu zbog ulaska u EU zbog čega se očekuje.

promjena poreznog sustava kojim će se jedinicama lokalne samouprave odrediti porezi kao prihodi za izvršavanje obaveza koje su im stavljene na teret a što se direktno odnosi na financiranje cjelokupnog vatrogastva.
promjena ustroja lokalne i regionalne samouprave po kojem će se definirati regije a možda i smanjivati broj jedinica lokalne samouprave, općina i gradova, što direktno utječe na organizaciju vatrogastva.
dovršetak reforme mirovinskog sustava kojim se do kraja trebaju definirati II i III mirovinski stup te obveze uplaćivanja za navedene stupove, a što ima direktnog utjecaja na definiranje radnopravnog statusa profesionalnih vatrogasaca.
potpuna primjena Europske povelje o lokalnoj samoupravi kojom su definirani odnosi lokalne samouprave i centralne vlasti a što utječe na samostalnost jedinica lokalne samouprave u obavljanju poslova koji su im povjereni.

2. Kolegij Strukovnog vijeća treba izraditi prijedlog organizacije vatrogastva koji bi se primjenio u izradi novog Zakona o vatrogastvu te dati smjernice predstavnicima UPVH koji su imenovani u Radnu skupinu a u međuvremenu organizirati javnu raspravu sa svim zainteresiranim subjektima u vatrogastvu preko okruglih stolova i sličnih okupljanja glede predložene organizacije vatrogastva.

3. Ponoviti dopis prema MUP-u s prijedlogom organiziranja prethodne rasprave o novoj organizaciji vatrogastva u kojoj bi sudjelovali svi subjekti u vatrogastvu te na temelju argumenata da se dođe do optimalnog ustroja vatrogastva.

4. Ponovo se ukazala potreba za osnivanjem Zajednice ustanova JVP sukladno Zakonu o ustanovama gdje bi zapovjednici JVP bili ravnopravni partneri u pregovorima s državnom vlasti glede ostvarivanja prava JVP u pogledu financiranja vatrogastva i definiranja obaveza države prema jedinicama lokalne samouprave u svezi vatrogastva. Povodom toga ponovo se pokreće inicijativa dopisom prema osnivačima JVP da omoguće osnivanje Zajednice ustanova JVP kako bi se preko te institucije zaštitio interes JVP a time i same jedinice lokalne samouprave.

Predsjednik kolegija Strukovnog

vijeća zapovjednika JVP pri UPVH

Ivan Vuleta, dipl. ing. sig.