Zahvala Dražena Slavice za potporu i obranu vatrogasne struke