VATROGASNE POSTROJBE ODABIRU PJENILO NIAGARA

Sve veći broj vatrogasnih postrojbi odlučuje se za pjenilo Angus Niagara. U nastavku proizvođač, ANGUS FIRE i zastupnik TEH-PROJEKT INŽENJERING objašnjavaju zašto.

Niagara vatrogascima pruža ono što oni cijene više od bilo čega drugog: svestranost. Poznato je da je pjena Niagara alkoholno otporna (AR). To znači da se njome može uspješno gasiti široki spektar zapaljivih tekućina, tj. ugljikovodika (npr. benzin) i polarnih otapala (npr. alkoholi). Drugim riječima, Niagara će uspješno gasiti SVE zapaljive tekućine. Ovakva svestranost je bitna, budući da vatrogasci često pri dolasku na incident ne znaju koja zapaljiva tekućina je u plamenu. Niagara je također pogodna za uporabu na širokom spektru opreme. Ručne (neaspiracijske) mlaznice za vodu, klasične mlaznice za tešku pjenu i monitori (topovi), ručne ili fiksne mlaznice za srednju pjenu, ali isto tako i fiksne komore za pjenu – sa svom će tom opremom Niagara odlično funkcionirati. Niagara 1-3 namijenjena je za doziranje s 3% pri požarima polarnih otapala i pri gašenju požara nadzemnih spremnika ugljikovodika. Ipak, na najčešćim požarima, požarima prolivenih lokvi ugljikovodika*, Niagara je vrlo ekonomična, jer se može dozirati sa svega 1%. Nadalje, za gašenje požara klase A ili za generiranje komprimirane zračne pjene u CAFS uređajima koji su danas sve popularniji, preporučuje se doziranje od svega 0,5-1%. Ušteda na pjenilu je velika i značajna stavka, no još je važnija sposobnost 3 puta dužeg rada vozila ili općenito uređaja za gašenje. Alternativno, tank pjenila može biti 3 puta manji ako se to ne želi.

Lakoća korištenja
Klasična alkoholno otporna pjenila, kao što su AR-AFFF (alkoholno rezistentna pjenila koja stvaraju vodenasti film) sadrže “polimer”. Njegova zadaća je da između agresivnog polarnog otapala, koje želi uništiti pjenu i samog pokrivača pjene, stvori fizičku barijeru koja će pjenu zaštititi. Sadržaj polimera uzrokuje da je takovo pjenilo u pravilu viskozno (“gusto” kao * Pod terminom prolivena lokva smatra se gorivo do prosječne dubine od 2,5 cm. med) i ljepljivo, što ponekad zna stvarati probleme pri doziranju, koji mogu eskalirati sve do potpune blokade proporcionatora. Niagara ne pati od takvih problema, jednostavno zato što ne sadrži polimer. Njezin napredan kemijski sastav, bez polimera, na polarnim otapalima ima sasvim drugačiji mehanizam zaštite, za koji se može reći da djeluje kao “kemijsko zaštitno odijelo za svaki mjehurić posebno”. Rezultat “visoke tečljivosti” je da se Niagara lako istače iz bačava, da lako teče kroz pumpe, cijevi i proporcionatore na vozilima, te da je doziranje vrlo precizno pri svim vremenskim uvjetima. Neka od viskoznijih AR-AFFF pjenila na bazi polimera u prošlosti su ponekad stvarala probleme pri skladištenju. Ako takva pjenila nisu bila posve ispravno tretirana, pojavljivala se opasnost od izlučivanja polimera u vidu gela (želatine) iz strukture pjenila pri skladištenju takvih pjenila na višim ili i na niskim temperaturama (separacija faza). Većina alkoholno rezistentnih film forming fluoroproteinskih pjenila (AR-FFFP) ima niži sadržaj polimera, pa su zato i bitno stabilnija pri skladištenju. Niagara je posve imuna od takvih opasnosti, jer uopće ne sadrži polimer, pa se za nju može normalno očekivati životni vijek na skladištu od najmanje 10 godina. Niagara uspješno prolazi na UL testu preciznog doziranja pri -18o C, kad je većina AR-AFFF već postala čvrsti led.

Visoka učinkovitost
Niagara djeluje kao da su u jednom pjenilu sadržana 3 pjenila. Ona je alkoholno rezistentna (AR), također je i film forming (FF), ali je i fluoroproteinska (FP).To je i razlog da je klasificirana kao Alkoholno Rezistentno-Film Forming Fluoro Proteinsko pjenilo (AR-FFFP). Njezina sposobnost stvaranja vodenastog filma znači da će na ugljikovodicima stvoriti tanak vodenasti film, koji će se širiti ispred samog pokrivača pjene i pridonijeti bržem gašenju požara. Na polarnim otapalima djeluje trenutno, budući da ne mora najprije stvarati polimernu barijeru. Zbog posebnog sastava, Niagara pruža vatrogasnoj ekipi izvrsnu zaštitu od nenadanog paljenja i natražnog širenja požara. Razlog za to je fluoroproteinski kostur mjehurića, koji pjenu čini iznimno otpornom na toplinu, a kako pjenilo ne sadrži detergente, nema mogućnosti da se pjena kontaminira gorućim ugljikovodikom. Nezavisni su testovi pokazali da je Niagara nevjerojatno otporna na toplinu, čak i ako se izloži direktnom dugotrajnom kontaktu s plamenom.

Ekološka legitimacija
Niagara je produkt najsuvremenije ekološke tehnologije. Njezin glavni sastojak su prirodni proteini, koji nisu ekotoksični i lako su biodegradabilni. Ona ne sadrži niti jednu od kemikalija koje su prisutne u drugim tipovima pjenila i koje su uzrok ekološke zabrinutosti: PFOS (perfluor oktanil sulfonat), detergenti i glikol eteri. Kao i sve druge vrste modernih visokoučinskih pjena, Niagara sadrži spojeve fluora. Zabrinutost javnosti za efekte koje će ovi ključni sastojci pjenila imati na okoliš, naveli su Angus Fire da razvije verziju Niagare bez fluora (Fluorine Free Foam ili F3), koja se naziva TF3, a koja imitira njezine fizičke karakteristike. Proizvođač ne preporučuje operativnu uporabu TF3 pri incidentima, već je ona idealna za testiranje vozila i za vježbe gašenja pjenom.

Podrška korisnicima
Angus Fire nije samo najveći proizvođač pjenila na svijetu. Uz pjenila, nudi i cjeloviti program prijenosne, mobilne i fiksne opreme za pjenu. Na svijetu ne postoji bolje kvalificirana kompanija koja može dati odgovor na tehnička pitanja u vezi s pjenom. Koje god pjenilo da koristite, vrlo je važno testirati ga redovno, kako biste provjerili da je ono još uvijek pogodno za uporabu. Unutar Angus Fire djeluje nagrađivani Servis za testiranje pjene, u koji dnevno dolaze uzorci pjenila iz svih krajeva svijeta, uključujući i brojne vladine agencije. Angus Fire nadalje ima dokazani i uhodani put za hitnu dobavu pjenila na mjesta velikih incidenata širom svijeta, uključujući i nedavni požar Buncefield blizu Londona, kada je u roku od par dana otpremljeno oko 600.000 L pjenila. Ako pjenilo hitno trebate, nazovite dežurni broj: 0044 15242 61166. Niagara se proizvodi prema najvišim standardima kvalitete. Svaki se detalj kontrolira i dokumentira u potpunom suglasju s normom EN ISO 9001:2000. Neovisno o tome, Niagaru je odobrio i američki UL, u sklopu kojega djeluje i Slijedimo Vas servis (Follow Up Service), koji uključuje i nenajavljene posjete tvornici. Angus Fire djeluje već više od 200 godina i želi nastaviti s tradicijom služenja vatrogascima i industriji. Danas Angus Fire ima i tehničku i financijsku podršku firme UTC Fire&Security, američke kompanije tržišne kapitalizacije 4,5 milijarde USD, koja djeluje u više od 30 zemalja svijeta i zapošljava preko 52.000 radnika. Zastupstvo Angus Fire za RH već više od 15 godina drži Teh-projekt Inženjering, koji se po tehničkim sposobnostima svrstava među najbolja svjetska predstavništva u ovome sektoru.