Prijedlog kategorizacije i imenovanja vozila

Prijedlog kategorizacije i imenovanja vozila

 

U Hrvatskoj ne postoji tipizacija vatrogasnih vozila., a to znači šarenilo u izvedbi, načinu opremanja i imenovanju vozila. Takva situacija otežava postupak odabira i kupnje vozila, standardizaciju postrojbi, taktičkih nastupa i operativnih postupaka, a stvara i probleme kod zajedničkog nastupa više postrojbi.

Izrada tipizacije vozila je zasigurno ogroman projekt na kojem treba sudjelovati više stručnjaka no svaki projekt mora od nekuda krenuti. Zbog potrebe jednoznačnog imenovanja vatrogasnih vozila za potrebe izrade SOPI-ja krenuli smo u usuglašavanje kategorizacije i imenovanja vatrogasnih vozila.

Prilikom izrade ovog prijedloga uzete su u obzir smjernice navedene u knjizi “Vatrogasna vozila” Zdenka Šmejkala. Zbog napretka struke i tehnologije općenito proučena su i po potrebi primjenjena iskustva vatrogasaca iz Europe, Slovenaca, Njemaca, Austrijanaca, Švicaraca i Francuza.

Molimo kolege da se uključe u raspravu kako bi konstruktivne prijedloge mogli uvrstiti u ovaj prijedlog, a sve za dobrobit vatrogasne struke.

1.1. Vatrogasno vozilo

Opis: Vatrogasna vozila koja sadrže barem jedan sustav za gašenje. Sredstvo za gašenje ili ne nose ili nose manju količinu,

Opcije: Voda, pumpa, prijnosna pumpa npr. VV-MŠ, visokotlačni sklop VT

1.1.1. Vatrogasno vozilo VV

FORD_VV_VMS

VV MŠ 8 (Vozilo sa VMŠ 16/8)

20090114-m-Cigoc_2

VV 0,2/3 (Vozilo sa visokotlačnim modulom protoka 22 lit/min i spremnikom vode 300 lit)

1.1.2. Vatrogasna prikolica VP

Primjeri: VP 2/4 vatrogasna prikolica sa visokotlačnim sklopom i spremnikom 200 lit

VP MŠ 8 vatrogasna prikolica sa prijenosnom motornom štrcaljkom 800 lit/min

002prikolica

VP MŠ 8

1.2. Navalno vatrogasno vozilo

Navalno vatrogasno vozilo sadrži barem jedan sustav za gašenje i prevozi minimalno 1000  litara vode. Sadrži ugrađenu srednjetlačnu vatrogasnu pumpu sa protokom od minimalno 800 litara litara pri 8 bara. Često sadrži i visokotlačni sklop. Sadrži sustav za rasvjetu terena na kojem se radi, električarski alat te cijevnu armaturu za rad sa dva odvojena mlaza. Navalno vozilo sadrži pjenilo.

 

1.2.1. Navalno vozilo NV

(REN616)* NV 20/10-0,6 (Navalno, pumpa 1860/10 bar, spremnik vode 1050 lit, pjenilo 60 lit)

(REN1424)* NV 20/29-1 (Navalno, pumpa NH20, spremnik vode 2900 lit, pjenilo 100 lit)

* – neobavezna oznaka podvozja – proizvođač nosivost snaga (REN1424 – Renault nosivosti 14 t i 240 konja)

1.2.2. Navalno vozilo s alatima za tehničke int. NVT

(MB1528) NVT 30/25-2+2 CAFS – navalno iz programa vlade (Pumpa HN30, voda 2500 lit, pjenilo 200 lit A i 200 litB, CAFS, hidraulički alati za tehničke intervencije)

MB1528_NVT_30_25_2_AT2_Jaska


(MB1528) NVT 30/25-2 AT2 navalno Jaska (Pumpa HN30, voda 2500 lit, pjenilo 200, hidraulički alati za tehničke intervencije )

100130_IVECO_KNV_3000_300

(IVECO1935)* NVT 30/30-200+100 (Navalno vozilo iz Istarskog programa pumpa FPH 3000/10 , voda 3000 lit, pjenilo 200 + 100 lit)

1.3. Posebna vatrogasna vozila za gašenje

1.3.1. Kombinirano ( voda,pjena,prah) PVK

Kombinirano vozilo sadrži sredstva voda-pjena-prah

MB3550_ULF_50_100_15_5

(MB3550) PVK 50/100-15-5 (Vozilo voda, pjena prah. Pumpa 5000 lit/min, voda 10 000 lit, pjenilo 1500 litara, prah 500 kg. Vozilo je od vatrogasaca iz Linza. Originalni naziv ULF 10000 1500 500=

1.3.2. Kombinirano vozilo + CO2 PVKC

Primjer:

PVKC 30/40-4-5-0,9 – (Posebno vozilo – kombinirano sa CO2, pumpa 3000l/min,voda 4000 lit, pjenilo 400 lit, prah 500 kg, CO2 90 kila)

1.3.3. Vozilo za gašenje prahom PVS

MB1328_PVS_1515

PVS 15+15 (Posebno vozilo za gašenje prahom, 1500 kg + 1500 kg)

1.3.4. Vozilo za gašenje prahom + CO2 PVSC

PVSC 15-1,8 (Posebno vozilo za gašenje prahom, 1500 kg i CO2 180kg) JVP Zagreb

1.3.5. Šumsko malo PVŠ1

Pogon 4×4, ekipa minimalno 1+2

Defender_PVS1_2_5_


PVŠ1 2/5
– malo šumsko vozilo sa visokotlačnim modulom 200lit/min i spremnikom vode 500 lit

1.3.6. Šumsko srednje PVŠ2

Pogon 4×4, ekipa minimalno 1+4, sustav za zaštitu vatrogasaca

CCF2000_MAN_3

PVŠ2 16/20

1.3.7. Šumsko veliko PVŠ3 (Voda 2000 lit, pumpa 1600lit/min)


Pogon 4×4, veća količina vode, ekipa minimalno 1+2, monitor za vodu i pjenilo

MAN1931_psv3_20_80

PVŠ3 20/80 (Voda 8000 lit, pumpa 2000lit/min)

1.4. Auto cisterna

Zadrži dovoljno jaku vatrogasnu pumpu (min 16/8), te minimalnu armaturu za samostalno gašenje, sadrži monitor za nabacivanje vode i pjene!

1.4.1. Auto cisterna AC

MB2241_AC_40_100_res

AC 40/100-5 (Voda 10000 lit, pjenilo 500 lit, pumpa 4000lit/min, program vlade)

1.4.2. Auto cisterna sa pitkom vodom ACP

Autocisterna opremljena jakom pumpom ali nema spremnika pjenila, odnosno umješavanje pjenila preko sustava vozila. Ovaj tip vozila imaju i rampu sa slavinama za distribuciju vode pučanstvu.

MB1622_ACP_20_67

ACP 20/67 (Voda 6700 lit, pumpa 2000lit/min, rampa za pitku vodu, robne rezerve)

2. Vozila za rad i spašavanje sa visina

2.1. Hidraulične auto ljestve

2.1.1. Hidraulične auto ljestve HAL

HAL 39 (Ljestve 39 m)

2.2. Hidraulične platforme

2.2.1. Hidraulična zglobna platforma HZP

Iveco_HAPZ_14

HZP 14 (Zglobna platforma 14 m)

2.2.2. Hidraulična teleskopska platforma HTP

MB3341_HAPL_42

HTP 42 (Teleskopska platforma 42 m)

3. Vozila za tehničke intervencije

3.1. Tehničko vozilo

3.1.1. Tehničko vozilo malo TV1

Mazda_TEH1

TV1

3.1.2. Tehničko vozilo veliko TV

MB1528_TV

(MB 1528) TV Tehničko vozilo iz programa Vlade!

3.1.3. Tehničko vozilo (veliko) s dizalicom TVD

TVD Tehničko vozilo sa dizalicom iz programa vlade

3.1.4. Motocikl sa alatima za oslobađanje MTV

MTV

3.2. Vozilo za nesreće s opasnim tvarima

3.2.1. Kemijsko vozilo KEM

100301_Iveco_KEM

3.3. Vozilo sa opremom za spašavanje s visina i dubina

3.3.1. Vozilo s opremom za spašavanje s visina VIS

4. Sanitetska vatrogasna vozila

4.1. Sanitetska vozila

4.1.1. Sanitetsko vozilo manje SV1

4.1.2. Sanitetsko vozilo veće SV2

5. Zapovjedna vozila

5.1. Zapovjedna vozila

5.1.1. Zapovjedno malo ZV1

5.1.2. Zapovjedno srednje ZV2

5.1.3. Zapovjedno veliko ZV3

6. Vozila za prijevoz vatrogasaca

6.1. Vozila za prijevoz ljudi

6.1.1. Osobno POO

Fiesta_POO

6.1.2. Terensko POT

6.1.3. Kombi POK

Citroen_POK

6.1.4. Autobus POA

MAN_POA

7. Opskrbna vatrogasna vozila

7.1.1. Vozilo sa aparatima za zaštitu dišnih organa OIA

7.1.2. Prijevoz cijevne pruge OCP

7.1.3. Prijevoz pitke vode OPV

Vatrogasna vozila za dostavu pitke vode sa komunalnim pumpama niskog protoka

OPV 8/80 (Cisterna za prijevoz vode, pumpa 800 lit/min, spremnik 8000 lit)

7.1.4. Prijevoz višenamjenskih kontenjera OVK

7.1.5. Prijevoz tereta(rasutog) OPT

8. Specijalna vatrogasna vozila

8.1. Vatrogasno vozilo u zračnim lukama

8.1.1. Vatrogasno vozilo u zračnim lukama SZL

SZL 60/10-1,5

8.2. Za intervencije na vodi i pod vodom

8.2.1. Teh. vozilo sa ronilačkom opremom SRO

8.2.2. Vatrogasni čamac SČA

8.2.3. Vatrogasni gliser SGL

8.2.4. Vatrogasni brod SBR

8.3. Za intervencije u tunelima

8.3.1. Tunelsko vozilo STV

Vozilo sadrži sustav za autonomni rad(zrak za motor)

8.4. Za intervencije na pruzi

8.4.1. Pružno vozilo za gašenje SPV

8.5. Vatrogasne prikolice

8.5.1. Vatrogasna prikolica SPR

 

Opcije:

0 < 7,5 t     1      Lako

7,5t < 14 t  2      Srednje teško

> 14 t          3     Teško

 

Dodatna oznaka, proizvođač te nosivost i snaga (MB 1828)

(MB 1828) PVKC 30/40-4-5-0,9

Kombinirano vatrogasno vozilo sa CO2 4000 lit. vode, 400 lit pjenila, 500 kg praha i 90 kg CO2, Pumpa 3000 lit u min

Oznaka po EN1846-1

PVK EN1846 T 2 3 4000+400 10/3000+40/400 S-500 CO2-90

(Posebno-vatrogasno-kombinirano_teško za cestu i makada_tri vatrogasca_4000 vode + 400 pjene_pumpa 3000lit/10bar i 4000lit/min pri 40bar_prah 500kg_CO2 90 kila

(MB 1528) NVT 30/25-2+2 CAFS

Navalno vozilo sa a, 2500 lit vode, 200 lit pjenila klase A i 200 lit pjenila klase B, pumpa 3000 lit/min

Po EN1856-1

NV EN1856 S 2 6 2500+400 10/3000+40/400 1 (alati za teh. intervencije)

(Mazda 2500) TV1

Lako tehničko vozilo Zaprešić, mazda

(MB 1528) HAL 39

Hidraulična auto ljestva visine 39 metara

ACP 20/65

Vatrogasna autocisterna sa rampom za dostavu pitke vode 6500 litara vode, pumpa 2000lit/min, robne zalihe

Ostala vozila iz programa vlade

PVŠ2 30/27-3 CAFS 1+2

Mercedes Unimog Šumsko vozilo(upitno) kratko, voda 2700, pjenilo 300 sa CAFS-om

PVŠ2 30/38-2

Mercedes Unimog Šumsko vozilo(upitno) kratko, voda 3800, pjenilo 200

HAL 20 16/18-2 1+5

Mercedes Atego Hidraulična auto ljestva sa vodom i duplom kabinom. Visina 20 metara, voda 1800 lit, pjenilo 200 lit, pumpa 1600 lit/min

AC 40/100-5

Mercedes Actros vatrogasna autocisterna 10000 litara vode i 500 lit pjenila, pumpa 4000 lit/min

NVT 30/35-20+20 CAFS 1+2

Navalno vozilo sa alatima za tehničke intervencije, voda 3500 pjenilo 200+200, za 1+2 člana

TV

Mercedes Atego Tehničko vozilo


TVD


Mercedes Atego Tehničko vozilo sa dizalicom

KEM

Mercedes Atego vozilo za kemijske incidente, nesreće s opasnim tvarima

NV 30/30-200+100

IVECO EUROTRAKKER Navalno vozilo voda 3000 pjenilo 200+100