Poziv na sjednicu Predsjedništva UPVH

Na temelju članka 22. stavka 3. Statuta Udruge PVH, predsjednik Predsjedništva Udruge PVH saziva sjednicu Predsjedništva Udruge PVH koja će se održati dana 11.03.2014. g. (utorak) u Zagrebu, u prostorim Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanju, Ksaverska cesta 107. s početkom u 11,00 sati, te predlaže slijedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice;

2. Usvajanje Izvješća o radu UPVH za 2013;

3. Usvajanje financijskog izvješća UPVH za 2013. g;

4. Plan rada za 2014. godinu;

5. Financijski plan za 2014. godinu;

6. Pravila vatrogasne službe – informacija o potrebama donošenja sličnog;

7. Određivanje datuma i mjesta održavanja 1. Izvještajne Skupštine UPVH.

8. Zakon o vatrogastvu i ostali zakoni iz područja zaštite i spašavanja – informafija,

9. Zakon o benificiranom radnom stažu i ostali zakoni iz rada – informacija,

10. Razno.

Za točku 1.

Svim članovima Predsjedništva dostavljen je zapisnik s prethodne sjednice te su na njega imali priliku dati primjedbe koje su usvojene te je takav zapisnik ponovo dostavljen članovima Predsjedništva;

Za točku 2.

Izvješće o radu Udruge PVH za 2013. godinu dostavlja se uz poziv pa se mole članovi Predsjedništva da ga pročitaju i na sjednici iznesu primjedbe i prijedloge na izvješće.

Za točku 3.

Financijsko izvješće će se dati na samoj sjednici Predsjedništva gdje ga članovi mogu proućiti i komentirati.

Za točku 4.

Plan rada za 2014. godinu se dostavlja uz ovaj poziv pa se mola članovi Predsjedništva da ga prouće i da na njega daju svoje primjedbe na sjednici Predsjedništva.

Za točku 5.

Financijski plan Udruge PVH će se dati na samoj sjednici Predsjedništva da članovi daju svoje prijedloge i mišljanja na njega.

Za točku 6.

Postoji potreba za donošenje jedinstvenih pravila vatrogasne struke nešto slično kao što su donijeli slovenci koje se dostavlja u prilogu, pa bi se trebao zauzeti stav da se ovakva pravila donesu i kod nas jer bi bitno poboljšala stanje u vatrogatvu.

Za točku 7.

Do svibnja mjeseca ove godine treba se održati izvještajna Skupština UPVH te se treba izvršiti priprema za nju, odrediti termin i mjesto održavanja izvještajne Skupštine te organizirati dolazak delegata na ovu skupštinu.

Za točku 8.

Predsjednik kao član radne skupine će dati informaciju o stanju donošenja novog Zakon o vatrogastvu i ostalih zakona iz područja zaštite i spašavanja.

Za točku 9.

Predsjednik će dati informaciju o razgovorima u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava glede benificiranog radnog staža i II obveznog stupa osiguranja.

Za točku 10.

Ako ima kakvih pitanja koje bi trebalo raspraviti Predsjedništvo molimo da predložite nakon što dobijete ovaj prijedlog dnevnog reda ili da predložite na samoj sjednici Predsjedništva.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA
Goran Franković, v.r.

Poziv za predsjednistvo 11-03-2014