Poziv na radionicu: Komunikacija u vatrogastvu

U prilogu članka preuzmite poziv i materijale za prvu radionicu na temu: Komunikacija (sustav veze) u vatrogastvu.

Radionica se održava 6. travnja 2016. godine u prostorijama Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja u Zagrebu, Ksaverska cesta 107, sa početkom u 8.30 sati.

Sudjelovanje je besplatno, a zbog ograničenog prostora potrebno je popuniti prijavni list.

Poziv na 1. radionicu
Prilog 1._Program_I._radionice_Komunikacija
Prilog 2. Prijavni list – Komunikacija