Prilog 1. Prijavni list – Profesionalne bolesti u vatrogastvu