Ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja za period 1991. – 1993. godina

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI
n/o ministrice Jadranke Kosor

PREDMET: Ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja za period 1991. – 1993. godina

Poštovana gospođo Ministrice!

Manji broj profesionalnih vatrogasaca su ostvarili pravo na priznavanje statusa hrvatskog branitelja u razdoblju od 1991. – 1993. i to u onim vatrogasnim postrojbama koje su bile u tom razdoblju u sastavu policijskih uprava, dok većina profesionalnih vatrogasaca iz ostalih vatrogasnih postrojbi, koji su organizacijski bili vezani uz općine i gradove nisu ostvarili status branitelja za navedeni period. Da bi apsurd bio veći status branitelja u navedenom periodu nisu ostvarile vatrogasne postrojbe koje su bili na prvoj crti bojišnice (Dubrovnik, Vukovar, Ilok, Osijek, Zadar, Karlovac, Šibenik, Petrinja, Sisak, Nova Gradiška, Novska, Sl. Brod, Vinkovci). Iz navedenog proizlazi da je učinjena nepravda kod utvrđivanja statusa branitelja kod profesionalnih vatrogasaca.

Napominjemo da su vatrogasci u postrojbama tijekom domovinskog rata u periodu 1991. – 1993. godine bili mobilizirani od strane Štabova civilne zaštite te su sukladno naredbama pretpostavljenih obavljali poslove vezane uz obranu kao što je gašenje požara na građevinama izazvanih ratnim djelovanjem (i za vrijem ratnih djelovanja neprijatelja), snabdijevanje pitkom vodom borce na prvim crtama bojišnice, snabdijevanje vodom kućanstva na područjima koja su zbog ratnih djelovanja ostala bez pitke vode, spašavanje osoba iz ruševina i slične poslove.

Vatrogasci su kao treći stup obrane Domovine, bili stalno prisutni na prvoj crti bojišnice na temelju odluke Republički štab CZ od 19. srpnja 1991. godine kojom su Odlukom vatrogasne postrojbe prešle na rad i djelovanje u ratnim uvjetima. U ratnim djelovanjima našli su se posebno vatrogasci na području Vukovara, Nuštra, Vinkovaca, Sl. Broda, Nove Gradiške, Novske, Siska, Petrinje, Sunje, H. Kostajnice, Karlovca, Otočca, Gospića, Zadra, Šibenika, Dubrovnika i mnogih drugih mjesta. O doprinosu vatrogasaca i vatrogastva u ratnoj 1991. godini upečatljivo govori i pohvala predsjednika Republike Hrvatske i Vrhovnog zapovjednika oružanih snaga, dr. Franje Tuđmana, kojom su 03. prosinca 1991. godine pohvaljeni: profesionalci jedinice Vukovara, INA rafinerije Sisak, Vinkovaca, Karlovca, Dubrovnika, zatim dobrovoljna vatrogasna društva Nove Gradiške, Novske, Otočca, općinski vatrogasni centri Siska, Osijeka i osobno Ivan Pavlenić, rukovoditelj Službe za zaštitu od požara u rafineriji Sisak.

Za razdoblje od 1994. do 1995. godine svi profesionalni vatrogasci su stekli status hrvatskog branitelja jer su organizacijski bili u MUP-u pa su po toj osnovi djelovali sukladno naredbama odgovornih osoba MUP-a te su dali svoj doprinos u ratu.

Da bi se ispravila nepravda prema onim vatrogascima koji nisu bili organizacijski vezani za MUP- u periodu od 1991. – 1993. godine (01.01.1994. godine svi profesionalni vatrogasci su postali djelatnici MUP-a) a svojim angažmanom su sudjelovali u obrani Domovine, molimo Vas da nam date naputak kod kojih državnih tijela i s kojim dokumentima treba vatrogasac zatražiti priznavanje statusa hrvatskog branitelja za navedeni period.

Unaprijed se zahvaljujemo na odgovoru, s poštovanjem,

Predsjednik Udruge
profesionalnih vatrogasaca Hrvatske
Goran Franković

22. 03. 2010. Zapisnik sa sjednice komisije SPU