Odluku o osnivanju Komisije za izradu Pravilnika o službenoj odori i osobnoj zaštitnoj opremi (OZO) pripadnika vatrogasnih postrojbi

Temeljem zaključka Predsjedništva Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske, na sjednici održanoj 27.02.2008. godine u Petrinji, predsjednik Udruge PVH donosi:

Odluku o osnivanju
Komisije za izradu Pravilnika o službenoj odori i osobnoj zaštitnoj opremi (OZO) pripadnika vatrogasnih postrojbi

Osniva se Komisija za izradu Pravilnika o službenoj odori i osobnoj zaštitnoj opremi (OZO) pripadnika vatrogasnih postrojbi u sastavu:

1. Goran Franković, ing. – predsjednik;
2. Mladen Šćulac dipl. ing. – zamjenik predsjednika;
3. Ostali članovi – prema izboru predsjednika i zamjenika

Zadatak ove Komisije je izrada Pravilnika o službenoj odori i osobnoj zaštitnoj opremi (OZO) pripadnika vatrogasnih postrojbi. Za izradu Pravilnika potrebno je izvršiti sljedeće:

1. Analiza postojećeg Pravilnika (već napravljeno Anketom i intervjuima na terenu)
2. Analiza trenutnog stanja OZO za pripadnike vatrogasnih postrojbi u RH
3. Prijedlog novog Pravilnika o službenoj odori i osobnoj zaštitnoj opremi (OZO) za pripadnike vatrogasnih postrojbi
4. Usklađivanje zahtjeva Pravilnika sa propisima i pravilnicima koji su na snazi u RH
5. Usklađivanje zahtjeva Pravilnika sa zakonima i propisima za analizirano područje primjene OZO sa europskim standardima
6. Utvrđivanje potrebnog optimalnog nivoa zaštite OZO prema procjeni opasnosti
7. Uključivanje domaćih stručnjaka u izradu Pravilnika
8. Razmotriti mogućnost i potrebu uključivanja europskih konzultanata u izradu Pravilnika
Za članove komisije predsjednik ili njegov zamjenik će imenovati priznate stručnjake iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, ergonomije i vatrogastva. Po potrebi će se uključiti i drugi stručnjaci, a prema odluci predsjednika Komisije.

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA
Goran Franković