Odluka o osnivanju Komisije za izradu Postupnika za obuku vatrogasaca na SPU

Temeljem zaključka Predsjedništva Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske, na sjednici održanoj 28.06.2007. godine u Križevcima, predsjednik Udruge PVH donosi:

Odluka o osnivanju
Komisije za izradu Postupnika za obuku vatrogasaca
na simulatoru plamenih udara

Osniva se Komisija za izradu Postupnika za obuku vatrogasaca na simulatoru plamenih udara u sastavu:
1. Siniša Jembrih, dipl. ing. – predsjednik;
2. Mario Rogina, dipl. ing. – zamjenik predsjednika;
3. Ostali članovi – prema izboru predsjednika i zamjenika

Zadatak ove Komisije je izrada Postupnika za obuku vatrogasaca na simulatoru plamenih udara kojim bi se utvrdilo:
1. sigurnosni uvjete za rad simulatora plamenih udara;
2. uvjete koje mora zadovoljiti instruktor obuke plamenih udara;
3. zaštitnu opremu instruktora i osobe koji pohađa obuku plamenih udara;
4. stručnu spremu i zdravstvene uvjete osobe koja pohađa obuku;
5. postupak instruktora kod pripreme polaznika obuke za ulazak u simulator, u samom simulatoru i nakon izlaska iz simulatora plamenih udara;
6. postupanje polaznika obuke prije ulaska, u simulatoru te nakon izlaska iz simulatora plamenih udara.

Za članove komisije predsjednik ili njegov zamjenik će imenovati osobe koje su prošle seminara za instruktore u Njemačkom trening centru ERHA-TEC te priznati stručnjaci iz ove grane vatrogasne taktike iz svih hrvatskih vatrogasnih organizacija poput HVZ-a i DUZS-a Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja i drugi stručnjaci a prema odluci predsjednika Komisije.

PREDSJEDNIK PREDSJEDNIŠTVA
Goran Franković