Međunarodna priznanja za hrvatske vatrogasne instruktore

Naime, na adresu UPVH, preko komisije za međunarodnu suradnju i komisije za SPU – UPVH, stigle su zamolbe vatrogasaca iz Francuske i Austrije oko pomoći pri uvođenju ovakve vrste obuke u njihove programe obrazovanja.
Francuski vatrogasci u stručnom posjetu SPU simulatorima na A klasu

Na zamolbu vatrogasne postrojbe francuskog okruga Vaucluse, četvorica njihovih vatrogasaca posjetila su Republiku Hrvatsku. Vatrogasna postrojba okruga Vaucluse (SDIS 84) broji oko 600 profesionalnih vatrogasaca te preko 2000 dobrovoljnih. Navedeni okrug provodi obuku u simulatorima plamenih udara na A klasu sa otvorenim tipom ložišta te planiraju unaprijediti obuku uvodeći i zatvoreni tip ložišta kakav je na korištenju u Hrvatskoj. Njihov nacionalni referent, Stephane Morizot, predložio im je upravo obuku u Hrvatskoj kao ogledni primjer.

Nakon toga, poslan je i službeni dopis u UPVH koja je organizirala aktivnosti oko njihovog posjeta.

Tako su, od 13. – 17. rujna 2010. god. u stručnom posjetu Hrvatskoj boravila četvorica francuskih vatrogasaca i instruktora na simulatorima plamenih udara: poručnik Ricard Florian, kaplar Gouby Frederic, kaplar Malbec Frederic te narednik Cuny Cyrille.

Tih dana, gostima je prezentiran cjelokupni sustav hrvatskog vatrogastva sa posebnim naglaskom na obuke u simulatorima plamenih udara. Izvršen je cijeli niz predavanja o sadržaju, načinu provođenja te su obrađene sve teme teoretskog dijela kao i praktični dijelovi poput rada sa mlaznicama i samog ulaska u simulator vatrogasne postrojbe Ivanić Grad.

U JVP Karlovac im je do u detalje prezentiran način izgradnje takvih simulatora sa svim mogućim rješenjima. Gosti iz Francuske bili su smješteni u JVP Zagreb, a zahvaljujući kolegama iz JVP Plitvička Jezera i JVP NP Plitvička Jezera pokazane su im i prirodne ljepote Hrvatske.

Na kraju posjeta, voditelj delegacije Cyrille Cuny zahvalio se domaćinima i svim učesnicima obuke: “U ime instruktora iz moje postrojbe zahvaljujem se Udruzi profesionalnih vatrogasaca Hrvatske na gostoprimstvu i mogućnosti da se upoznamo sa ovom obukom. Svojom pak stručnošću, znanjem i željom posebno su nas počastili hrvatski SPU instruktori koji su kao što nam je i naš voditelj gospodin Morrozot naveo, sam vrh europskih i svjetskih instruktora. Naša je želja da instruktori iz Hrvatske dođu u Francusku kako bi nas poučili izgradnji i načinu rada sa ovakvim tipom simulatora, a ako to nije moguće mi smo više nego spremni doći na obuku u Hrvatsku. Zahvaljujem se postrojbama koje su nas primile: JVP Zagreb, Ivanić Grad, Varaždin, Karlovac te Plitvička Jezera”
Hrvatski SPU instruktori kao stručni konzultanti Vatrogasne škole Klagenfurt

UPVH, odnosno njezina komisija za SPU također je primila još jednu zamolbu. Vatrogasna škola iz Klagenfurta, preko svojeg časnika za obuku gospodina Klausa Tschabuschniga zamolila je UVPH i SPU komisiju za ustupanje svojih instruktora.

Naime, navedena škola, koja usput budi rečeno ima najmodernije vježbalište i požarnu kuću na plin u Austriji, vrijednu preko 3 milijuna eura, planira uvesti obuku u Simulatorima plamenih udara na A klasu. S obzirom da škola planira izvršiti dogradnju vježbališta kako bi se mogla početi vršiti obuka u SUP na A klasu od strane UPVH zamoljena je stručna pomoć pri izgradnji istog. Tako su u vatrogasnu školu Klagenfurt upućena trojica hrvatskih instruktora koji su od 03. – 04. listopada 2010. godine boravili u vatrogasnoj školi gdje su radili na planovima izgradnje SPU vježbališta kao i nastavnim planovima za temu ‘Gašenje požara u zatvorenim prostorima’.

Nastavak suradnje očekuje se već krajem godine kad vatrogasci iz Koruške dolaze na dodatne konzultacije u SPU Ivanić Grad.
Austrijski časopis Feuerwehr Objektiv o SPU Hrvatska

Još jedan vatrogasni stručni časopis, Feuerwehr Objektiv, objavio je tekst o obuci u SPU Hrvatska. Navedeni časopis, u svojem je petom broju predstavio način rada, strukturu i obuku u SPU Hrvatska kao međunarodno priznatoj i prihvaćenoj obuci. Posebno se naglašava da se u Austriji tek sad počinje uvažavati ovakav način obuke nakon godina ignoriranja i kašnjenja za ostatkom Europe, pa i Hrvatskom.