Gašenje požara

Najjača je snaga ideja čije je vrijeme došlo. (V. M. Hugo)

Kada se razvije požar u nekoj prostoriji pojaviti će se dva odvojena sloja. Gornji sloj će sadržavati produkte izgaranja (vatru i plinove nastale pirolizom) a donji sloj će sadržavati preostao zrak iz prostorije. Granica između ova dva sloja čini tu neutralnu površinu.

Ova neutralna površina je u stvari površina dimnog sloja.

S razvojem požara tlak u gornjem sloju, nadtlak, porasti će uslijed porasta temperature i gomilanja plinova nastalih izgaranjem, odnosno pirolizom.