Expandol

Expandol je vrhunsko vatrogasno pjenilo za visoku ekspanziju pjene, namijenjeno za gašenje i osiguravanje požara zapaljivih tekućih ugljikovodika.

EXPANDOL

Expandol je vrhunsko vatrogasno pjenilo za visoku ekspanziju pjene, namijenjeno za gašenje i osiguravanje požara zapaljivih tekućih ugljikovodika. Njegov jedinstveni sastav predstavlja mješavinu visokoučinskih sintetičkih sredstava za pjenjenje i stabilizatora pjene, specijalno odabranih tako da stvaraju iznimno stabilnu dugovječnu pjenu. Expandol je dizajniran tako, da
mu je primarna svrha stvaranje pjene srednje i visoke ekspanzije, a efikasan je na širokom spektru požara zapaljivih tvari klase A i klase B. Gotova pjena ima karakteristike iscjeđivanja daleko superiorne onima kod standardnih detergentnih pjenila, što povećava njenu sposobnost prenošenja vode do požara, čime daje pozitivan doprinos učinkovitom gašenju vatre.

Expandol korišten u srednjoj i visokoj ekspanziji požare gasi na tri načina:
– Početnim kontaktom s vatrom stvara se veliki volumen vodene pare, što smanjuje količinu
raspoloživog kisika u cilju stvaranja inertne atmosfere.
– Visoki sadržaj vode u pjeni srednje ekspanzije stvara značajan efekt hlađenja.
– Veliki volumen nastale pjene obuhvaća zonu požara i potpuno je odvaja od okoline, čime se
gase eventualno zaostale vatre.
Expandol je iznimno ekonomičan. Npr., ako se koristi s generatorom pjene visoke ekspanzije Hi-Combat Turbex Mk2, može se proizvesti 200 m3/min gotove pjene s ekspanzijom 1200:1, a uz nazivnu potrošnju pjenila od svega 5 L/min.

EKOLOGIJA
Expandol je biodegradibilan i praktički netoksičan za vodne organizme.

PRIMJENA
Expandol je idealno pjenilo za uporabu pri srednjoj ekspanziji kod manjih incidenata, kao što su požari malih lokvi prolivenih ugljikovodika, gdje je moguć bliski pristup vatri i korištenje ručne opreme za gašenje. Njegova primjena moguća je i u fiksnim instalacijama za zaštitu tankvana, gdje može ugasiti požar ili prigušivati isparavanja toksičnih para nakon neželjnog prolijevanja kemikalija.
Expandol se koristi i pri potpunom poplavljivanju požarnih zona u kojima gore požari klase A i klase B: sa srednjom ekspanzijom za manje prostore, kao što su podrumi i podzemne etaže zgrada, odnosno s visokom ekspanzijom za velike prostore, kao što su brodska skladišta, strojarnice i tankvane skladišnih rezervoara TPP-a. Pjene srednje i visoke ekspanzije najefikasnije su kada su u pitanju požari na nepristupačnim mjestima, gdje je direktna primjena konvencionalnih sredstava kao što je voda, otežana ili nemoguća zbog dima ili ograničenih mogućnosti pristupa.

PERFORMANCE
Vatrogasne performance Expandola mjere se prvenstveno prema Lloyds Registru NFPA 11A.

ODOBRENJA I LISTINZI
Expandol ima brojna odobrenja.

OPREMA
Expandol je namijenjen za uporabu s 1-3% (visoka ekspanzija) odnosno 3-6% (srednja ekspanzija).
Expandol daje najbolje rezultate ako se koristi s opremom za generiranje pjene srednje i visoke ekspanzije proizvodnje Angus Fire, ali će i s opremom drugih proizvođača dati dobre rezultate

KOMPATIBILNOST
Expandol je pogodan za uporabu s:
– Mekom ili tvrdom, slatkom, boćatom ili morskom vodom.
– Suhim prahom, bilo separatno ili u sistemima s dvojnim sredstvima
– Ekspandiranim proteinskim ili sintetičkim pjenama kod nanošenja na požar, u slijedu ili
istovremeno.
FIZIKALNO-KEMIJSKE OSOBINE

Izgled jantarna tekućina
Specifična gustoća pri 20°C 1,0 – 1,02 kg/L
pH pri 20°C 6,0 ą 8,0
Viskozitet pri 20°C 7,0 mm2s-1
Viskozitet pri 0°C 15,0 mm2s-1
Max. kontinuirana temperatura skladištenja 40°C
Max. intermitirana temperatura skladištenja 60°C
Učinak smrzavanja/otapanja nema gubitka performanci
Najniža temperatura uporabe -3°C
Sediment pri otpremi < 0,1vol. %
Sediment nakon starenja < 0,5 vol. %

TIPIČNE OSOBINE PJENE
Kao i kod svakog pjenila, osobine pjene Expandol variraju u ovisnosti o karakteristikama opreme za pjenu koja se koristi kao i o uvjetima korištenja. Pri testiranju s opremom Angus Fire, dobivaju se slijedeće osobine:

Hi-Combat MEX 225 i 450 Hi-Combat MEX 225 i 450
Postotak doziranja 3 – 6% 1-2
Omjer ekspanzije 65 : 1 500 : 1 – 1250 : 1

 
SKLADIŠTENJE
Expandol je iznimno stabilan pri dugotrajnom skladištenju. Ako se pravilno uskladišti, može se očekivati životni vijek od najmanje deset godina.

DISPOZICIJA
Expandol se može uspješno preraditi u biološkim sistemima za tretman otpadnih voda.

 

Plastična zaobljenih bridova Cilindrična plastična

 

Ecobulk MX
Volumen (L) 25 200 1000
Težina prazna (kg) 1,2 9,0 70
Težina puna (kg) 26 211 1080
Dimenzije (mm) 286 × 286 × 448 Ř 580 × 922 H 1200 L × 1000 W × 1160 H