Dopis profesionalnim vatrogascima

Ovom putem Vam se obraćam kako bih Vas u kratkim crtama upoznao sa dosadašnjim uspjesima Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske (UPVH) te Vas potakao na učlanjenje u cilju boljeg rješavanja predstojećih za profesionalne vatrogasce bitnih zadaća. U dosadašnjem radu UPVH je:

 1. Osigurala minimalne financijske standarde u 2003. godini kad je pretio financijski kolaps JVP zbog smanjenja financijskih sredstva iz proračuna;
 2. Osigurali smo kontinuirani rast sredstva za plaće po uposlenom vatrogascu za jednu godinu s 114.199.33 (2004. g.) na 141.690,67 (u 2010. g.) što je rast od 24,1%;
 3. U tijeku krize koja je započela s 2010. g. osigurali smo najmanji pad financijskih sredstava za plaće sa 141.680,67 na 123.547,79 kn po uposlenom profesionalnom vatrogascu godišnje što je pad od 12,8% dok su drugi sektori koji se financiraju na isti način imali veći pad (-21,43% osnovno školstvo, -21,68% srednje školstvo, -26,73% zdravstvo, -44,33% domovi za starije i -15,37% socijalna skrb);
 4. Povećan je broj JVP s 56 na 65 čine se povećao ukupan broj profesionalnih vatrogasaca u JVP s 2.080. u 2004. g. na 2.451 u 2016. g;
 5. Uveli smo osposobljavanje profesionalnih vatrogasaca u simulatorima plamenih udara;
 6. Uveli smo osposobljavanje vatrogasaca za spašavanje iz dubina i visina;
 7. Osigurali smo profesionalnim vatrogascima primjerena osobna zaštitna sredstva na vatrogasnim intervencijama donošenjem pravilnika koji regulira ovu problematiku;
 8. Osnovali smo Fond za obranu vatrogasne struke u koji smo prikupili cca 500.000 kn, ugovorili obranu Dražena Slavice od strane najboljeg pravnika te ga obranili od svih optužbi svojom stručnom pomoći advokatu i svjedočenjem na sudu;
 9. Zaustavili smo usvajanje Procjene ugroženosti od požara Grada Biograda na moru kojim je utvrđeno ukidanje JVP Grada Biograda;
 10. U potpunosti su riješeni problemi popunjavanja i opremanja profesionalnih vatrogasaca koji se raspoređuju u intervencijske vatrogasne postrojbe DUZS;
 11. Izradili smo Zbirku propisanih planova i operativnih postupaka u vatrogastvu za potrebe vatrogasne službe i stavili ga na korištenje svim vatrogasnim postrojbama;
 12. Osigurali da se nastavlja rad u turnusu 12 – 24 – 12 – 48 promjenama Zakona o vatrogastvu umjesto Zakonom o radu predviđenih 2 x 8+2 x 8+2 x 8+2 x slobodan;
 13. Zajedno sa Sektor za vatrogastvo DUZS i ostalim zainteresiranim stranama (MUP, MORH) te Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sudjelovala u izradi Zakona o profesionalnoj mirovini kojim bi se važna pitanja profesionalnog vatrogasca radno pravnog statusa djelatnika sa beneficiranim stažem riješio odlaskom profesionalnog vatrogasca u mirovinu s 54 -56 godine života. Zakon je u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava izrađen, na njega je dobiveno pozitivno mišljenje Europskoj komisiji ali zbog političke odluke te kako je Sabor završio s radom Zakon se nije niti pojavio na dnevnom redu Sabora.

Ovo su samo najvažnija pitanja koja je UPVH rješavala u korist svojih članova, a ima i dosta manjih problema koje smo rješavali sve u korist profesionalnog vatrogastva kao što je pravna pomoć u kaznenom postupku voditelja vatrogasne intervencije JVP Šibenik, mišljenja na procjene ugroženosti pojedinih gradova ili općina i sl. Ono što nismo uspjeli riješiti a to je novi ustroj cjelokupnog vatrogastva pod jednom institucijom na kojem smo u viša navrata preko radnih skupina radili na prijedlozima takvog rješenja, ali zbog različitih stavova između DUZS i HVZ nije došlo do konačnog rješenja.

Predstojeće najvažnije zadaće koje želimo riješiti s novom Vladom RH su:

 1. Zakon o profesionalnoj mirovini s odlaskom profesionalnih vatrogasaca u profesionalnu vatrogasnu mirovi s 54 ili 56 g. života te da se nakon odlaska u profesionalnu mirovinu mogu ponovo zaposliti na radnim mjestima izvan područja koje uređuje ovaj zakon;
 2. Novi ustroj cjelokupnog vatrogastva pod jednom institucijom a profesionalno vatrogastvo mora biti nositelj cjelokupnog vatrogastva;
 3. Niz pravilnika koji bi uredili cjelokupno vatrogastvo kako bi se izbjegle samovolje čelnika lokalne samouprave, a posebno Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara kojim se uređuje vatrogastvo na razini grada ili općine;
 4. Zadržati postojeće financijske standarde i prema rastu cjelokupnog društva postepeno ih povećavati.

Da bi naprijed navedeno mogli ostvariti potrebno je zajedništvo cjelokupnog profesionalnog vatrogastva u Republici Hrvatskoj. Ovim putem apeliram na sve profesionalne vatrogasce koji koriste naprijed utvrđena prava, a nisu trenutno naši članovi, da nam se pridruže učlanjenjem u Udrugu profesionalnih vatrogasaca Hrvatske kako bi bili brojčano a i financijski jači te kako bi tako ojačani mogli ostvarili naprijed zadane ciljeve.

Samo ako smo ekonomski neovisni, a brojčano jaki možemo od državnih tijela tražiti zaštitu i uvažavanje mišljenja vatrogasne struke koja dolaze od samih profesionalnih vatrogasaca. Stoga apeliram da se ugledamo na susjednu Sloveniju gdje je u njihovo „Združnje slovenskih poklicnih gasilcev” učlanjeno 800 profesionalnih vatrogasaca a u njihovim profesionalnim postrojbama u gradovima radi 500 profesionalnih vatrogasaca.

Samo svi udruženi profesionalni vatrogasci mogu osigurati daljnji napredak profesionalnog vatrogastva odnosno vatrogasne struke, a razjedinjeni i podijeljeni u manje skupine smo plijen jačih i bolje organiziranih skupina koje se žele nametnuti profesionalnom vatrogastvu i upravljati njime. Članarina od 20 kn mjesečno (dvije kave s mlijekom) sigurno ne može biti isprika zašto niste član Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske, jer se kroz benifite koji su osigurani profesionalnom vatrogascu radom ove Udruge to višestruko vraća.

Predsjednik Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske: Goran Franković

Dopis profesionalnim vatrogascima