Dopis inspekciji rada

U privitku preuzmite dopis Inspekciji rada, a koji se tiče evidencije o radnom vremenu.

Dopis Inspekciji rada 2015