CCS Kobra

Kobra kao novi sistem gašenja i rezanja na visoki pritisak označava revoluciju u borbi protiv požara.

Firma Franz Wiedermann, vatrogasna tehnika, predstavila je na Retteru 2004. (der Retter = spasioc) u Welsu novu vrstu sprave za gašenje i rezanje na visoki tlak, što predstavlja revoluciju u borbi protiv požara.
Radi se o jednom sistemu za gašenje vatre koje je razvijeno u Švedskoj, a koji je u mogućnosti da u zatvorenim prostorima spriječi zloglasni Flashover & Backdraft. Vatrogasci sa KOBRA-SISTEMOM prvi puta imaju mogućnosti gasiti vatru izvana i na taj način se efikasno boriti protiv opasnosti požara. KOBRA-SISTEM uz pomoć pritiska vode od otprilike 250 bara i uz dodatak abrazivne mješavine reže u roku od nekoliko sekundi rupu u vanjski zid gorućeg objekta. Na taj način je u mogućnosti u najkraćem vremenu uz pomoć raspršavajućeg mlaza rashladiti dimne plinove koji se nalaze u prostoru. KOBRA-SISTEM bez problema probija ne samo zidne opeke, betonske zidove, krovove, slojeve nasipa, drvo, već i čelik, silose i sigurnosna vrata, i na taj način bez dovoda kisika djelotvorno gasi vatru.
Istodobno se smanjuje mehanička šteta. Za napomenuti je da se na osnovu fine raspršavajuće magle troši samo mala količina vode, što znači da se dodatne štete mogu spriječiti. Zbog brzog ishlapljivanja fine raspršavajuće magle nastaje vodena para koja stvara brzo hlađenje temperature. KOBRA-SISTEM u roku od nekoliko sekundi omogućava hlađenje do ispod 100 ° C.

KOBRA SISTEM ZA GAŠENJE I REZANJE NA VISOKI PRITISAK nudi brojne mogućnosti primjene:
– Brzo dospijevanje u šuplje prostore kao što su npr. međustropne konstrukcije.
– Borba protiv požara u područjima krovnih konstrukcija (krovišta, izolacije).
– Požar u teško dostižnim dijelovima, npr. požari u podrumima.
– Požari s teškom pristupačnosti zbog visoke temperature.
– Požari kod kojih postoji opasnost od eksplozija.
– Intervencije kod kojih postoji opasnost od zapaljenja dimnih plinova.
– Vatra u silosima i cisternama.
– Rezanje prevrnutih cisterni i vagona cisterni.
– Rezanje otvora u zidovima i vratima.

KOBRA-SISTEM se može jednostavno priključiti na sva vozila za spašavanje i gašenje i podoban je za ugradnju na navalna vozila. Ovaj sitem je spreman za intervenciju, a njegovo rukovanje iziskuje mali broj vatrogasaca.

Sistem se sastoji od sljedećih dijelova: spremnika za vodu (optimalno je najmanje 350 l), spremnika za sredstvo za rezanje, pumpe za vodu, hidraulične pumpe, koloture sa visokotlačnom cijevi (standardnih 80 m, dužina je moguća do 300 m) i jednog pištolja za gašenje.

U Linzu je prilikom prezentacije proizvoda izveden kratki pokus sa sistemom koji istovremeno reže i gasi. Zanimljiva tehnika koja opravdava opširan praktičan pokus u vatrogastvu.

Kobra – zanimljivo ime za jedan proizvod. U Austriji se to ime upotrebljava za jednu specijalnu jedinicu policije: muškarci u tamnim uniformama koji se spuštaju na užetima ili hvataju pljačkaše banaka. Kobra se povezuje također sa zmijom.

11. listopada 2004. predstavljen je u Linzu novi sistem gašenja i rezanja i to pod imenom “CCS Kobra”. CCS znači Cold Cutting System (sistem hladnog rezanja). Kobra, sistem za rezanje i gašenje primjenjuje se u gašenju požara uz pomoć vode, sredstva za rezanje i visokog pritiska. Kobra se pokreće uz pomoć hidraulične vodene pumpe na visoki tlak. Energija dolazi ili od motora s unutrašnjim izgaranjem ili od električnog generatora . Pumpa proizvodi potrebnu energiju za spoj vode i abraziva (sredstvo za rezanje) koji je potreban za rezanje i gašenje.Vodena pumpa proizvodi pritisak od 300 bara te protoka 50 l/min. Gubitak pritiska po 100 m cijevi iznosi otprilike 50 bara.

Velika potreba za vježbanjem

Stalne, kontinuirane vježbe i daljnja usavršavanja su potrebna, da bi se u slučaju zbilje moglo raditi brzo, sigrurno i efikasno. Nestručno rukovanje neškolovanih osoba ovim sistemom može dovesti do nezgode. Razvoj taktike predvođen je od ŤRäddningstjänstenť, službe spašavanja iz Švedske.

Područja primjene

Suzbijanje vatre rezanjem i gašenjem primjenjuje se na vanjskim zgradama, zrakoplovima, brodovima, kontejnerima itd.
Na taj način interventno osoblje vrlo rano može utjecati na razvoj požara. Osim toga se rad vatrogasaca provodi sigurnije, pošto se u prvoj fazi ne mora ulaziti u prostor zahvaćen požarom. Proizvođač usput obaćaje i spašavanje života, pošto se vrući dimni plinovi mogu u nekoliko minuta rashladiti.

Pribor

U toku predstavljanja na Voest-terenu predstavljena su dva pribora – nažalost samo u teoriji-, jedan Mannloch-rezač (Mannlochschneider) i “Cold-Tap”.
Cold-Tap je alat za sigurno odstranjivanje eksplozivnih plinova i tekućina kod nesreća transporta benzina ili naftovoda. Mannloch-rezač je alat s kojim se može brzo i efikasno izrezati rupa za evakuaciju ljudi ( npr. iz ICE-a (vlak InterCityExpress), broda itd.) ili za bezopasno otvaranje silosa.

Praktični pokusi

20-ft –kontejneri: U jednom 20-ft-kontejneru zapalile su se palete i teško ulje. Vrata su se nakon što je u kontejneru vladao požar zatvorila, a vanjska temperatura lima iznosila je 650 ° C. U čelični zid kobra je urezala 5 mm veliku rupu i u roku od 15 sekundi ugasila požar. Pri tome se vanjska temperatura na površini kontejnera smanjila sa 650 ° C na 200 ° C.
12 mm čelični lim: U roku od 20 sekundi ovaj sistem gašenja urezao je rupu u čelični lim. Raspršavajući mlaz dosegao je do kraja 15 m dugog prostora.
Zid od opeke: Pri prvom pokušaju ovaj sistem gašenja trebao je jednu sekundu da prođe kroz ciglani zid, pošto je pogođena fuga. Pri drugom pokušaju trajalo je to otprilike dvije sekunde. Jedna cijela opeka bila je pri tome izbijena.
Krovni crijep: U vatrogasnoj službi Hamburg pokušalo se proći kroz krovni crijep, što nije predstavljalo problema.

Sažetak

Na tržištu postoje jako puno sistema za gašenje uz pomoć vode i sa visokim tj. vrlo visokim pritiskom. Jedinstvena je dodatna uporaba sprave za rezanje, sa i bez priključka efekta gašenja.
Kobra može u područjima davanja tehničke pomoći razrezati vlakove, ICE (Inter-City-Express), autobuse, brodove, avione, tj. u svim teško dostupnim sistemima, a da pri tome ne proizvede puno iskri, kao što je to slučaj kod kutne brusilice. Proivođač također nudi posebni priključak za rezanje otvora.
Švedska mornarica upotrebljava ovaj sistem gašenja i rezanja kod novih nevidljivih brodova da bi u jednu ruku u vanjske zidove (ugljeni fiber, složena sendvič tehnika) rezali rupe, a u drugu ruku brzo i efikasno gasili požar.
Kobra je također zanimljiva kao kombinirana sprava ( rezanje i gašenje). Ne ugrožavajući vatrogasce može se na vrlo jednostavan način kroz rupu sa promjerom od 5 mm raspršavajućim vodenim mlazom pod visokim pritiskom gasiti požar jedne sobe, tj. industrijski požar. Pri tome se temperatura izgaranja toliko smanjuje da ne ugrožava ulazak u požarni prostor.
Perspektivu za ovaj sistem imaju požari u razvodnim ormarićima i međustropnim konstrukcijama.
Jednodnevna prezentacija ovog novog proizvoda pokazala je na njemačkom govornom području jako puno prednosti, međutim moraju se i razmotriti nedostaci. Konačni rezultati će dati vremenska duža faza testiranja u vatrogasnim postrojbama, da bi se na taj način pozitivne značajke dobivene na prezentaciji mogle opravdati.

Ovaj sistem ima svoju budućnost i baca u sjenu sve dosadašnje sisteme za gašenje na visoki pritisak. Stručnjaci ga u cijelom svijetu preporučuju i tako predstavlja odlučujući napredak u borbi protiv požara koji opravdava očekivanje za znatnim smanjenjem ljudskih žrtava i materijalne štete.
Informacije:
Firma Franz Wiedermann, vatrogasna i sigurnosna tehnika,
Tel. 02266/80443-0
Faks 02266/80443-14
twiedermann.wfs@netway.at
www.ccs-cobra.com

prijevod i obrada UPVH -samo za internu upotrebu